ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЙОРДАН ЙОВКОВ"

гр. Варна, ул. ”Ек. Симитчиева” № 8, тел. 052/ 64 01 09

e-mail: yordan@yovkovschoolvarna.bg

facebook -OU.Yordan.Yovkov

"Свободомислещи, креативни, но отговорни към неотложните неща!"

Заповед- присъствено от 06.12.21.pdf
Насоки МОН 03.12. 21.pdf
Заповед на Директора- мерки при над 500 заболели.pdf
Правила за спазване на мерките в условията на Ковид -19 -2021-2022 (1).pdf
Заповед пропускателен режим.pdf
Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2021.pdf

ПРОЦЕДУРА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИК В ДНЕВНА ФОРМА В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ, КОГАТО ПРИСЪСТВЕНИЯТ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС В УЧИЛИЩЕТО НЕ Е ПРЕУСТАНОВЕН

(ЧЛ. 115А, АЛ. 4, Т.1, Т.2 И Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ)

При изявено желание даден ученик да се обучава в дневна форма в електронна среда от разстояние се процедира по следния начин:

  1. По здравословни причини - подава се заявление (по образец или свободен текст) от родителя до директора на училището, в което учи детето за обучение на ученика в електронна среда от разстояние. Родителят попълва декларация за готовност за осъществяване на това обучение. Представя се медицински документ, удостоверяващ заболяването, издаден от експертна лекарска комисия или етапна епикриза. Комплектът документи се депозира в деловодната система на училището. Директорът издава заповед за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.

  2. По желание на родител или ученик - подава се заявление (по образец или свободен текст) за обучение на ученика в електронна среда от разстояние от родителя или ученика до директора на училището, в което учи детето. Родителят или ученикът попълва декларация за готовност за осъществяване на това обучение. Директорът представя становище за възможността на училището да предостави обучение в електронна среда, както и информация за успеха и активността на ученика през изминалата учебна година. Комплектът документи се представя електронно в РУО – Варна от директора на училището. Комисия в РУО ги разглежда и дава разрешение или отказва обучението в дневна форма в електронна среда от разстояние. Ако становището е положително, директорът издава заповед за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.

Заявление може да изтеглите от тук.

НА 9 НОЕМВРИ 2020 Г., УЧИЛИЩЕТО ИМА ПАТРАНЕН ПРАЗНИК!

ПОЗДРАВ ОТ УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1 А КЛАС

20201106_163625.mp4
20201106_163323.mp4
20201106_162100.mp4
15 септември 2020 г.mp4

Новата ни инвестиция в материалната база!

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Обръщение съм родителите-15.09.2020.pdf