ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ  "ЙОРДАН  ЙОВКОВ" 

гр. Варна,   ул. ”Ек. Симитчиева” № 8, тел. 052/ 64 01 09; 0879 973 387

 e- mail: info-400011@edu.mon.bg

facebook: OU.Yordan.Yovkov

"Свободомислещи,   креативни,   но отговорни  към  неотложните  неща!"

Работно време на администрацията: 8.00 - 12.00 и 12.30 - 16.30 часа

Приемно време на Директора: Четвъртък  14.00 - 16.30 часа

Разпределение по зали на участниците в областния кръг на ученическата олимпиада по астрономия - 25.02.2024 г.

Областният кръг на олимпиадата по астрономия ще се проведе на 25.02.2024 г. от 14:00 часа в ОУ "Йордан Йовков" – гр. Варна.

Класираните ученици за областния кръг на олимпиадата трябва да се явят не по-късно от 13:30 часа на 25.02.2024 г. в ОУ "Йордан Йовков" – гр. Варна, като ще се допускат в сградата срещу документ за самоличност – лична карта или ученическа книжка.

„УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ, уведомяваме Ви, че същинските строително-монтажни дейности по проект "Модернизация на образователната среда" ще започнат не по-рано от лятната ваканция и няма да се наложи местене на ученици в други образователни институции“. 

zap2047_uchebno-vreme_01092023.pdf
Коледни тържества на випуските.mp4
Имам първокласник.pdf
Кратки правила за оказване на първа помощ.pdf