ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ  "ЙОРДАН  ЙОВКОВ" 

гр. Варна,   ул. ”Ек. Симитчиева” № 8, тел. 052/ 64 01 09; 0879 973 387

 e- mail: info-400011@edu.mon.bg

facebook: OU.Yordan.Yovkov

"Свободомислещи,   креативни,   но отговорни  към  неотложните  неща!"

Работно време на администрацията: 8.00 - 12.00 и 12.30 - 16.30 часа

Приемно време на Директора: Четвъртък  14.00 - 16.30 часа

zap2047_uchebno-vreme_01092023.pdf
Кратки правила за оказване на първа помощ.pdf
Имам първокласник.pdf