БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ

Правилата за безопасен интернет - брошура на ДАЗД.

Уважаеми родители,

Във връзка с международния ден за безопасен интернет- 5 февруари,

Ви обръщаме внимание на това,че интернет предлага неограничени възможности за информиране и съдържа разнообразие от образователни ресурси, подходящи за децата и младежите от всички възрасти и групи, но крие предизвикателства и заплахи. Най – успешния начин за намаляване на злоупотребите с деца в интернет е превенцията.

На страницата на Държавната агенция за закрила на децата, в рубриката „Децата в информационното общество“, е публикувана информация и линк към приложението Protect Your Kid“. Приложението е създадено на български език за Аднроид телефони и таблети и позволява на родителите да контролират времето, което детето им прекарва в социалните мрежи, както и да ограничават достъпа до неподходящо онлайн съдържание. То съдържа GPS функция, посредством която родителят може да се информира за местоположението на своето дете по всяко време.

В същата рубрика е публикувана и полезна информация как родителите могат да упражняват контрол върху съдържанието, което децата им достъпват в интернет и по този начин да ги предпазват от рискове и опасности във виртуалната среда. Линк към интернет страницата на Центъра за безопасен интернет (http://www.safenet.bg/bg/risks) препраща към информация за основните рискове и опасности за децата в интернет и как можем да им се противопоставим.