Безопасност на движението

БДП.pdf

Тест за пътна безопасност "Без грешки на пътя"

Решете теста „Без грешки на пътя“, за да проверите дали познавате основните правила за безопасност на пътя и да научите повече за тях!

https://roadsafetyiq.abz.bg/?fbclid=IwAR2OU7NEGaKw61ACqHki7j60UUUE0DgvzNGCyZxFZSO4soeu9FoXQdqe9z4