УВАЖАЕМИ, РОДИТЕЛИ (НАСТОЙНИЦИ) НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ

ОУ "ЙОРДАН ЙОВКОВ"- ВАРНА,

НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ ПРЕДОСТАВЯМЕ

ИНДИКАТИВЕН СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

АКТУАЛНИ БЛАНКИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ