УВАЖАЕМИ,  РОДИТЕЛИ (НАСТОЙНИЦИ) НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ  

ОУ "ЙОРДАН ЙОВКОВ"- ВАРНА, 

НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ ПРЕДОСТАВЯМЕ

АКТУАЛНИ БЛАНКИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ

ИНДИКАТИВЕН  СПИСЪК  НА ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ,  ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ