Занимания по интереси

На 12.05.19 г. под ръководството на г-жа Ив.Сотирова , ученици от ОУ"Й.йовков " взеха участие в Международен крос в градска среда 2 км., като се представиха достойно.

Турнир по детска лека атлетика, който се проведе на 12.05.19г. в зала "Локомотив ". Много първи места на ученици от начален етап.