ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ

Декларация за информираност и съгласие от родител на ученик, който ще участва в олимпиадата по български език и литература.

Декларация за информираност и съгласие от родител на ученик, който ще участва в олимпиадата по математика.

РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОБЩИНСКИТЕ КРЪГОВЕ НА ОЛИМПИА СЕ СЪОБЩАВАТ НА УЧЕНИЦИТЕ И РОДИТЕЛИТЕ ОТ УЧИТЕЛЯ, КОЙТО Е ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА СЪОТВЕТНАТА ОЛИМПИАДА.

УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОУ "ЙОРДАН ЙОВКОВ" ИМАТ ВЪЗМОЖНОСТ ДА УЧАСТВАТ В СЛЕДНИТЕ ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА ГОДИНА:

 • ОЛИМПИАДА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 • ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА

 • ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

 • ОЛИМПИАДА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

 • ОЛИППИАДА ПО ФИЗИКА

 • ОЛИМПИАДА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 • ОЛИМПИАДА ПО БОИЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 • ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА ОЛИМПИАДА "ЗНАМ И МОГА" ЗА УЧЕНИЦИ ОТ ІV клас

 • Национално математическо състезание "Европейско кенгуру" за ученици от І до VІІ клас

 • Пролетно математическо състезание за ученици от ІV клас

 • Математическо състезание "Питагор"за ученици от ІV клас

 • Състезaние по правоговор и правопис на български език - БУКВОПЛЕТ за ученици от ІІ клас

 • Състезание по български език и литература „Свети Климент Охридски“ за ученици от ІV клас

 • Състезание по български език „Пазим езика си“ за ученици от V и VІ клас

 • "Откриване на млади таланти" за ученици от ІV клас