СЕДМИЧНОТО РАЗПИСАНИЕ Е ИЗГОТВЕНО НА ОСНОВАНИЕ:

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 2 срок 23-24.pdf