Състезания и олимпиади

РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДА: 

Математика, Класирани за областен кръг

Български език и литература, Класирани за областен кръг

Национална олимпиада "Знам и мога" ,  Класирани за областен кръг

Декларация за информираност и съгласие от родител

zap2049_olimpiadi_01092023.pdf