УНИФОРМИ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Ученическата униформа е задължение, което преди години училищното настоятелство е предложило, родителите са избрали и приели за учениците в ОУ "Йордан Йовков". Днес, ако трябва да преценяваме ползите и минусите от носенето на униформа в училище, ще се сблъскаме с различни мнения, но според правилника за дейността на училището е задължително учениците да бъдат с униформи в случаите:

  1. ежедневен вариант със задължителни елементи:

    • бяла блуза с фишу/ вратовръзка/емблема на училището или бяла блуза с пуловер с логото на училището;

  2. официален вариант:

    • бяла риза с фишу/ вратовръзка и черна пола/черен панталон.

Ние изразяваме позицията, че униформата на всяко едно училище е една от неговите характеристики и важен идентификационен знак, поднесен по един естетичен начин.

Всяко училище има специфична униформа, която го отличава от другите училища. Това от своя страна ражда стремеж към самоутвърждаване, желание да докажем, че нашето училище е нещо повече от другото.

Марковите, дизайнерските, скъпи или не толкова скъпи, но предпочитани от всеки един дрехи, подчертават и представят неговата индивидуалност. Но училището е мястото, където индивидуалността на всеки се изразява чрез учебния процес, а униформата е това, което обединява отделните индивидуалности.

Нека да поставим акцент върху това, което създаваме с интелектуалния си потенциал, а униформата да е символ на това, което ни обединява.

Ученическата униформа представя учениците от ОУЙордан Йовков“. Всяка измачкана и извадена от чантата риза показва неуважение към нас самите, защото униформата ни учи на принадлежност и дисциплина.

Да я носим с чест, гордост и достойнство!

PREZENTACIYA_UNIFORMA_OU 'Yordan Yovkov'_VARNA_2021.pdf
flaer_Varna_umiformi_BonitaStyle_2021.pdf
Oferta_OU Yordan Yovkov Varna_2021-2022.pdf

УЧЕНИЧЕСКО ПОРТФОЛИО:

Ученическо портфолио.ppt