ИСТОРИЯ НА УЧИЛИЩЕТО В ДАТИ

1939 г. - Училище „Йордан Йовков” отваря врати.  Подготвя ученици от I - IV клас.

1950 г. - Училището става прогимназия.

1960 - 1964 г. - Училището е награждавано за активна художествена дейност с грамоти и парични суми.

1964 - 1969 г. - Училищният хор е първенец в окръга.

1966 г. - Училището е надстроено и подготвя ученици до VIII клас.

1967 г. - Училището заема първо място на трети републикански преглед на хоровите изкуства. Училището заема първо място за най-чисто и опазено училище на МНП.

1979 г. - Тържествено се чества 40-годишният юбилей на училището.

1980 г. - Тържествен концерт по повод 100-годишнината от рождението на Йордан Йовков.

1982 г. - Открита е Йовковата стая в училището.

1984 - 1985 г. - Училището е национален първенец по екскурзионна и туристическа дейност.

1989 г. - Тържествено е отбелязан 50-годишният юбилей на училището. Колективът е награден с орден „Кирил и Методий” - II степен.

1993 г. - Училището става част от Националната мрежа на училищата утвърждаващи здраве.

1994 г. - Училището е включено в Европейската мрежа на училищата утвърждаващи здраве.

1995 г. - ОУ „Йордан Йовков” организира „кръгла маса” на УУЗ от общинската мрежа.

1996 г. - Отборът по приложно колоездене заема четвърто място на републиканското първенство в Казанлък.

1998 - 1999 г. - В училището е разкрита паралелка с ранно чуждоезиково обучение по френски език.

1999 - 2000 г. - РЧЕО в първи клас. Паралелки с френски и английски език.

2000 г. - Училището започва работа по ЕОП в рамките на програма „Сократ” с партньори от Великобритания, Франция и Италия.

2001 г. - Училището работи по българо-румънски проект „Поеми си дъх”. Отборът на училището заема първо място в Областното и второ място в Зоналното първенство по футбол.

2002 г. - По ЕОП представяне на книгата „Разкажи ми за своята градина”, написана от децата-участници в проекта от гр. Амиен (Франция), гр. Ротонда (Италия), гр. Дъръм (Великобритания) и ОУ „Йордан Йовков” - Варна.

2002 г. - На училището е присъдена международната награда „Зелен флаг” за работа по Програма „Екоучилища”.

2003 г. - Училището започва работа по ЕОП „Корени и криле” в партньорство с училища от Франция и Италия.

2003 г. - Отборът на училището заема второ място в Общинското състезание по немски език.

2004 г. - Училището участва с два отбора в Общинското състезание по програма „Гражданин”.

2009 г. - Тържествено е отбелязан 70-годишният юбилей на училището.

2009 – 2010г. – 70-годишен юбилей на училището. Тържественият юбилеен концерт е проведен в Двореца на културата и спорта – Варна. Издава се юбилеен вестник с историята на ОУ“Й.Йовков“, статии на изтъкнати общественици – бивши възпитаници, литературни и художествени творби на ученици.

2010 – 2011г. – Училището посреща гостуващи ученици от Франция – партньори по международен проект „Трансфронталиер“. През тази учебна година тържествено е чествана 130 годишнината от рождението на патрона на училището Й. Йовков. За първи път ученици от училището участват в Панорама на варненските училища в Двореца на културата и спорта. Проведено е първото училищно състезание Spelling bee. Участваме и в инициативата на Akademika.bg за най-масовото рецитиране на стихотворението „Аз съм българче“.

2011 – 2012г. – Училището е партньор по програма на Община Варна „Екопак“ за разделно събиране на отпадъци. Активно партньорско участие осъществява и в програмата за здравно образование „Антикариес“.

2012 – 2013г. – Партньорско участие в международна проект „Зелена светлина“. Учениците  с ентусиазъм се включват в инициативата на БТВ „Да изчистим България за един ден“.

2013 – 2014г. – Училището е партньор по международен проект „Зелено бъдеще“, продължение на международен проект „Зелена светлина“. Озеленен е училищният двор с активното участие на всички ученици по екопроект „Да намалим отпадъците“. В рамките на програмата за европейско сътрудничество между Община Варна и Северния френски департамент, ученици на училището пътуват до Франция и Белгия за участие в игрите „Трансфронталиер“ в гр.Вилньов д`Аск.

2014 – 2015г. – ОУ “Йордан Йовков“ тържествено чества своя 75-годишев юбилей. В училището учат ученици, разпределени в 17 паралелки в начален и прогимназиален етап, от които 4 паралелки в първи клас на целодневен режим, 8 полуинтернатни групи, 2 подготвителни групи с 5 и 6-годишни деца. Училището осъществява качествено обучение по всички учебни дисциплини, развива гржданската позиция чрез гражданско образование, спортно-туристически дейности, участва в Европейска образователна програма „Екоучилища“ , членува в Европейската мрежа „Училища, утвърждаващи здраве“, в европейски, международни, национални и общински проекти. Тържественият юбилеен концерт „75 години ОУ “Й. Йовков“ се провежда в зала 1 на ФКЦ – гр.Варна с любезното съдействие и участие на Представителен духов оркестър на военноморските сили с диригент капитан III ранг Мирослав Трифонов, Танцово студио „Орсе“ с художествен ръководител д-р Мария Дражева, Пламен Георгиев – актьор в Драматичен театър „Ст.Бъчваров“ – Варна, ученици, учители, Училищно настоятелство. Училището продължава да работи по международен проект „Без граници“ между Община Варна и Северния френски департамент, като във връзка с това посреща френски учители-стажанти от Сент Етиен и Лион на обучение под ръководството на учители от ОУ“Й.Йовков“. В рамките на международен проект „Зелено бъдеще“, гости то Китай и Бразилия презентират в учебните часове практически знания по екологични теми. 

2015 – 2016г. - В училището учат 455 ученици, разпределени в 18 паралелки в начален и прогимназиален етап, от които 4 паралелки в първи клас на целодневен режим и 2 подготвителни групи с 5 и 6-годишни деца. През учебната година беше реализирана богата училищна и извънучилищна дейност с учениците:

2016 – 2017г. - В училището учат 485 ученици, разпределени в 21 паралелки в начален и прогимназиален етап, от които 4 паралелки в първи клас на целодневен режим и 1 подготвителна група с 5 и 6-годишни деца. Посрещнахме учебната година с нов кабинет по информационни технологии  и  ново обзавеждане на стаята за подготвителна група и тържество с  много цветя, усмивки и трепетни вълнения. Всеки месец се провеждаха  училищни и извънучилищни дейности  с учениците свързани с националните празници, училищния план на дейностите, Национален календар за извънучилищни дейности на МОН, участия в много конкурси и  спортни състезания. Организирани бяха екскурзии, лагери, посещения на музеи, театрални постановки и други забележителни места. Сформирани бяха следните групи по проект "Твоят час"

С тържество приключи и тази учебна година.

2017 – 2018г. - В училището учат 514 ученици, разпределени в 22 паралелки в начален и прогимназиален етап, от които 4 паралелки в първи клас на целодневен режим и 1 подготвителна група с 5 и 6-годишни деца. Тази учебната година учениците учиха в  нов кабинет по английски език. Всеки месец се провеждаха  училищни и извънучилищни дейности  с учениците свързани с националните празници, училищния план на дейностите, Национален календар за извънучилищни дейности на МОН, участия в много конкурси и  спортни състезания. Организирани бяха екскурзии, лагери, посещения на музеи, театрални постановки и други забележителни места. Сформирани бяха следните групи по проект "Твоят час":

Училището тържесвено посрещна участниците от държавите партньори по проектите  “COMMUNICATION IS THE KEY” и  “Minds on Hands on STEM Goes on”  по програма “Еразъм +”  по ключова дейност  2 : “Стратегически партньорства”, сектор „Училищно образование”.

 С тържество приключи и тази учебна година.

2018 – 2019г. - В училището учат 549 ученици, разпределени в 23 паралелки в начален и прогимназиален етап, от които 4 паралелки в първи клас на целодневен режим и 1 подготвителна група с 5 и 6-годишни деца. Тази учебната година учениците учиха в  нов компютърен кабинет

Училищните и извънучилищните  дейности  с учениците бяха свързани с Европейския ден на спорта, Националната седмица на четенето, Седмицата на Йовков, Световния ден на водата, Празник на буквите в първите класове, Международния ден на Черно море и други,  свързани с националните празници, училищния план на дейностите, Национален календар за извънучилищни дейности на МОН, участия в много конкурси и  спортни състезания. Сформирани бяха 9 групи за занимания по интереси, групите за ЦОУД участваха в проекта "По- здрави деца". 

Ученици и учители посетиха  държавите партньори по проектите  “COMMUNICATION IS THE KEY” и  “Minds on Hands on STEM Goes on”  по програма “Еразъм +”  и взеха активно участие в дейностите.

Учениците от седмите класове посетиха царския дворец Евксиноград и след приключване на учебната година тържествено им бяха връчени свидетелствата за основно образование в Музея на възраждането.

2019 – 2020г. 

  В образователната институция учат 577 ученици, разпределени в 24 паралелки от I до VII клас. В начален етап са сформирани 7 групи на целодневен режим и 1 подготвителна група.

По традиция учениците участваха в мероприятия, свързани с Националната седмица на четенето, Международния ден на Черно море, Националния календар за извънучилищни дейности на МОН, училищния план на дейностите, национални празници. Проведени бяха литературни и творчески конкурси, олимпиади по предмети, спортни състезания. Учениците обогатиха познанията си чрез посещения на театрални постановки, музеи и срещи писатели и с представители на сдружение „Хайдути“.

След преминаване в електронна форма на обучение поради обявеното извънредно положение в страната учениците се включиха в различни онлайн дейности във връзка с Празника на буквите, Деня на Земята, Световния ден на книгата и авторското право, инициативата на РУО - Варна - „Майски празници“, Седмицата на гората.

Oт  15.09.2019 г.ОУ „Йордан Йовков“ е със статут на иновативно училищe. Целта на иновацията е развитие на ключови компетентности по български език и литература чрез  усвояване на научни и практически знания, осъществени на базата на екипни дейности и „учене чрез правене“.

Училището продължава да работи по програми и проекти:

-       По програма „Еразъм +“ -   координатор по проект “Lets save water as a natural resourse”.

-       По проект „Образование за утрешния ден“, дейност 6 ”Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците”, в училището са сформирани 2 клуба за дигитални компетентности с ученици от втори клас:

Клуб „Гийк генерация” с ръководител Зл. Христова

Клуб „Нърд маниаци” с ръководител Ив. Иванова

-          По Училищна програма „Занимания по интереси” се осигурява участие на 20% от броя на учениците в училището. Приоритетни области: дигитална креативност, природни науки, математика, технологии.

Клубове:

         Учебната година завърши онлайн. Бяха раздадени свидетелства за завършен клас в начален етап и свидетелства за завършено основно образование на учениците от седмите класове.

2020 – 2021г. 

В училището учат 582 ученици, разпределени в 25 паралелки в начален и прогимназиален етап - 1 ПГ, 3 първи класа, 3 втори класа, 4 трети класа, 4 четвърти класа, 4 пети класа, 3 шести класа, 3 седми класа :

Преди началото на учебната година се направи основен ремонт на тоалетните на първия и втория етаж. 


През учебна 2020/2021 година в ОУ „Йордан Йовков“ се работи по няколко Национални програми и проекти:

1. НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“

2. НП „Без свободен час“

3. НП „Мотивирани учители“

4. НП „Бизнесът преподава“ и Модул 1 „Семинари в училищата от представители на технологични фирми

5. НП „Иновации в действие“ и Модул 1: Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“

6. НП „Отново заедно“

7. Проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"

8. Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“:

•        Дейност 1 - Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи- доставени 65 хромбука за учениците и 16 за учителите. 

•        Дейност 3 - Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда- обучение на 10 учители.

9. Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“

10.  Като иновативно у-ще в часовете по БЕЛ ИУЧ в НЕ по проект „Варна- град на вълшебства“. 

11.  Програма „Еразъм“ в ПЕ:

•        Продължават дейностите по проект  „Да съхраним водата като природен ресурс“.

•        Стартира проект „Бъди креативен, бъди иновативен“, който популяризира и развива умения и компетенции в областта на иновативните компютърни технологии.

•        Стартира проект „Зелената енергия спасява Земята“, който предлага научни решения по екологични проблеми.

12. Програма “Училища за пример” на фондация „Заедно в час“:

•        В курса Лидерство в училище се включиха 4 педагогически специалиста.

•        В курсове по избор на училището, свързан с различни методи на преподаване ще се включат още 12 учители.

13. По програма за занимания по интереси, са сформирани 10 клуба:

•        Клуб „Визуално програмиране“ за ученици от VIВ клас с р-л Златка Милкова;

•        Ателие „Роботи“ за ученици от VВ клас с р-л Кремена Дерелиева;

•        Ателие „Приложна наука“ за ученици от VА клас с ръководител Хриска Петкова;

•        Клуб „Професиите на ХХI век“ за ученици от IIIГ клас с р-л Теодора Кънева- Гълъбова;

•        Клуб „Занимателна математика“ за ученици от IIВ клас с р-л Динка Димитрова;

•        Клуб „Математиката лесна и забавна“ за ученици от IIIБ клас с р-л Милка Атанасова;

•        Клуб „Магията на българското слово“ за ученици от VIIА клас с р-л Цветанка Ненова;

•        Ателие „Приложни изкуства“ за ученици от IIБ клас с р-л Албена Петрова;

•        Ателие „Вълнени истории“ за ученици със СОП с р-л Надежда Антонова- Тодорова; Клуб „Туризъм“ за ученици от IIА клас с р- л Ивалина Сотирова.

Октомври:

1. ,,Тя е зелената планета '' - изготвяне на  макети и пана  с природни материали, г-жа Хриска Петрова

2. Отбелязване на “Световния ден на храната” чрез постери, макети  и доклади на ученици от  5 и 6 клас – г-жа Даниела Баева

3. 16. 10. 2020 г. - STEM урок  на тема "Свойства и състояния на телата и веществата" в III „а“ клас, изнесен от г-жа Златинка Христова

4. 27.10.2020г. – Бинарен урок на тема ” Храни се разумно, живей здравословно”  в IV“в“ клас‘ изнесен от Недялка Желязова и Ивалина Сотирова.

5. Участие в Националната седмица на четенето от 28 октомври до 1 ноември:

Ø  Енциклопедии за българските ханове и царе – ЦОУД III“а,в“ класове с ръководител Жени Тодорова и ЦОУД III“б,г“ класове с ръководител Анета Кръстева;

Ø  Междучасие с книга в ръка – III „а,в“ клас четат книги дарени от Фондация „Детски книги“.

Ноември:

1.Отбелязване на патронния празник на училището в часа на класа  и предшестващи инициативи: 

ü  Седмица на добротворството: Конкурс за лично творчество на тема «Доброто побеждава злото»; 

ü  Конкурс «Най-добър четец» на откъси от Йовкови творби; 

ü  Литературно четене на Йовкови творби в часа на класа; 

ü  Проект „Моето училище” на английски език;

ü  Изложба на ученически рисунки – илюстрации по Йовкови произведения.

2. Участие в състезанието “Стъпала на знанието” на учениците от петите класове

10.11.2020г. - Интердисциплинарен урок на тема “Извличане и обработване на информация от текст” в VII „а“ клас изнесен от г-жа Цветанка Ненова, г-жа Ирена Иванова и г-жа Ива Митева.

17.11.2020г.- Интерактивен урок на тема “Свойства и състояния на телата и веществата” в III „в“ клас, изнесен от г-жа Ивелина Иванова;

 

Декември:

1.Отбелязване на коледните и новогодишните празници  по класове в електронна среда:

ü  Конкурс за най-интересно коледно пожелание 

ü  Поздравителни картички, клипчета, презентации, конкурс за коледни и новогодишни пожелания; дискусия на тема „Българските традиции на празниците от Бъдни вечер до Йордановден” 

ü  Проект «Коледа у нас и по света», онлайн тържество «Какво е Коледа за мен» и дейности в часовете по БЕЛ на тема «Какво очаквам от Дядо Коледа»

ü  Коледни онлайн тържества в условията на ОРЕС с поздрав от децата  към родителите им.

 

Януари:

1. Участие на ученици от 6а,б,в клас в проект, свързан с приложение на химичните процеси в кулинарията – г-жа Даниела Баева

 

Февруари“

1.Отбелязване в час на класа 148 години от гибелта на Васил Левски.

2.Участие в онлайн семинар „Младежи, дигитално неравенство и гражданство“организиран от Община Варна на Ивелина Иванова, която представи доклад на тема „Процес на формиране и развитие на дигитални кометентности“ и на Надежда Димитрова, която представи доклад на тема  „Аспекти в развитието на дигиталната грамотност на учители, родители и ученици“.

3. 17.02.- Отбелязване Деня на спонтанните актове на доброто-изработване на картички с послание за доброто от групата на допълнителна подкрепа “ Аз подарявам добро” и стартиране на проект “ Лексикон на доброто”-г-жа Надежда Димитрова

 

Март:

1.Уроци по родолюбие в часа на класа осветени на 3 март - Национален празник на България.

2.Бинарен урок по английски език и човекът и природата в IV „г‘ кл. на тема „Моят домашен любимец“, изнесен от г-жа Е. Драгомирова и г-жа М. Куртева

 

Април:

1.Отбелязване на Великден:  

ü  Представяне на презентации на учениците от VI а клас пред родителите; 

ü  Възкресение Христово - обичаи в България - разговор с учениците от VI б клас в час на класа /ОРЕС/; 

ü  Великден за българите - палитра от християнски и езически ритуали и поверия - лекция в час на класа на учениците от VI в клас; 

ü  Великден по света – беседа с учениците от петите класове; ü Изработване на великденски картички в часовете по ИИ.

 

Май:

1.“Ние вече сме грамотни“- празници на буквите в първите класове.

2.Отбелязване на 24 май- най- българският празник: 

ü  Представяне на любими книги и герои и на лично творчество, свързано с празника.

ü  Презентации, изготвени от учениците от ПЕ.

ü  Изложба на рисунки на учениците.

ü  Участие във „Варна празнува 24 май“ с онлайн рецитал „Славим вам, творци велики“ на учениците от II „б“ кл . кл.р-л г-жа Г. Митева

 

Юни:

1.               В периода 07 - 08.06.2021г. екипът на ОУ" Йордан Йовков", гр.Варна осъществи мобилност до ОУ "Св.Иван Рилски", гр.Хасково. Визитата бе в рамките на програмата, като целта бе споделяне на добри педагогически практики и идеи между двете иновативни училища. Колегите се включиха в организиран форум на тема: "Образователна визия: Уеб базирано пространство", както и в иновативните практики на училището – домакин.

2.               В периода 21.06. – 22.06.2021 г. екипът на ОУ „Йордан Йовков“ – гр. Варна, в качеството си на иновативно училище – домакин, имаше удоволствието да посрещне своите партньори от ОУ „Св. Иван Рилски“ – гр. Хасково и Обединено училище "Христо Ботев" - с. Дълго поле за осъществяване на мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни и неиновативно училище, публични изяви и продукти, представящи обмена на иновации в рамките на НП „Иновации в действие“ от учителите работили по иновацията „Варна- град на влшебства“.

Презентирането на мобилностите в градовете домакини Хасково и Варна пред обществеността се осъществи чрез филм- компилация от видеа изработен от г-жа Зл. Христова и електронна книга със снимков материал изработена от г-жа Ив. Иванова.

 

21.06.- Приключване на учебната година за учениците от 1., 2. и 3.кл. Връчване на свидетелствата за за завършен клас и грамоти за отличен успех и активно участие в извънкласни дейности.

 

01.07.- Приключване на учебната година за учениците от 4.кл. Връчване на удостоверения за завършен начален етап от основната образоваелна степен и гамоти за проявена отговорност в учебните и извънкасните дейности. 

 

02.07.Закриване на учебната 2020/ 2021 г. за учениците от ПЕ. Връчване на свидетелства за завършване на основно образование на учениците от седмите ласове и гамоти за отичен успех.


2021-2022

През учебна 2021/2022 година в ОУ „Йордан Йовков“ се работи по няколко Национални програми и проекти:

1.      НП „Без свободен час“

2.      Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“

3.      НП „Бизнесът преподава“ 

4.      НП „Иновации в действие“

5.      НП „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование“

6.      Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“:

7.      Проект “Мисли креативно, работи иновативно”- като иновативно училище по модела 1:1 в ПЕ се представиха по два интердисциплинарни урока по следните образователни направления:

Модул 1 - „Първите цивилизации“

Урок 1: История/ География/ Музика - Панелисти

Ирена Иванова: „Древноизточните цивилизации“

Ива Митева: „Юдаизмът в политеистичен Египет“

Севдалина Михова: „Религиозни вярвания и богове:

Урок 2: БЕЛ/ ЧП/ Математика/ ИИ – Панелисти

   Цветанка Ненова:  „Писменост и образование“

   Даниела Баева: „Смесите в древността“

   Вилма Леонидова: „Културни паметници“

   Лилия Андреева: „Бит и всекидневен живот“

Модул 2 - „Домашен любимец“

Урок 1: Математика/ АЕ/ ИИ – Панелисти 

Вилма Леонидова: „Бюджет за отглеждане на домашен любимец с десетични дроби“ животните“

Жулиета Михайлова: „Домашният любимец в моя живот"

Лилия Андреева: „Фигурална композиция на домашни любимци“

Урок 2: ЧП/ БЕЛ/ Музика – Панелисти

       Даниела Баева: "Жизнени процеси при  животните"

       Цветанка Ненова: "Съчинение описание на домашен любимец"

       Севдалина Михова: „Популярни песни за или домашен любимец“

Модул 3 - „Празниците от българския фолклорен календар“

Урок 1: БЕЛ/ АЕ/ Музика/ География – Панелисти 

Цветанка Ненова: „Запознаване с празника Коледа“

Жулиета Михайлова: „Представям празника на моите английски приятели“

Севдалина Михова: „Народни песни свързани с празника“

Ива Митева: „Сезонността в българския фолклорен календар“

Урок 2: История/ Математика/ ТП – Панелисти 

Ирена Иванова: „Наследството на тракийските обреди в българския фолклорен календар“

Вилма Леонидова: „Геометрията в чипровските килими“

Хриска Петкова: „Изработване на украса свързана с празниците“

Модул 4 - „Лимонада или енергийна напитка“

Урок 1: ЧП/ БЕЛ/ География/ ТП – Панелисти

Даниела Баева: „Веществата в двете смеси- лимонада и енергийна напитка“

Цветанка Ненова: „Лимонада или енергийна напитка“- отговор на житейски въпрос

Ива Митева: „Пътят на лимонадата“

Хриска Петкова: „Приготвяне на лимонада“

Урок 2: Математика/ АЕ/ ИТ – Панелисти 

Вилма Леонидова: „Процентното съдържание в перфектната лимонада“

Жулиета Михайлова: „Здравословен начин на живот“

Кремена Дерелиева: „Рекламна брошура на домашна лимонада“


8.   Програма „Еразъм“ в ПЕ:

През учебната 2021-2022 г. училището работи по 3 проекта на програмата Еразъм +: "Бъди креативен, бъди иновативен", "Да съхраним водата като природен ресурс" и  "Зелената енергия ще спаси света ".

Целевата група на проекта са учениците от прогимназиален етап. По трите проекта ще се проведат дейности, в съответствие с предварително съставен и актуализиран, съобразно Ковид ситуацията, план.  Всички дейности и резултатите от тях се разпространяват в Интернет сайтове и платформи.

9.  По програма „Занимания по интереси“, са сформирани 11 клуба:

 

Септември:

15.09.- Тържествено откриване на учебната година. Училището отваря врати за 571 деца и ученици, разпределени в 1 ПГ, 3 първи класа, 3 втори класа, 3 трети класа, 4 четвърти класа, 3 пети класа, 4 шести класа, 3 седми класа, 3 групи ЦОУД в 1 клас, 3 групи ЦОУД във 2 клас и 3 групи ЦОУД в 3 клас.

21.09.- Учениците от II "А" с кл. р-л Анна Бояджиева клас се включиха в инициативата, насърчаваща детското четене  „Походът На Книгите“.

21.09.- ОУ „Йордан Йовков“ се включи във второто издание на Дните на безопасността на ROADPOL. 21 септември е обявен за ден без загинали при пътни инциденти, като посланието на деня е „Лесно е да спасиш живот! Просто спазвай правилата!“.

27.09.- Отбелязване на Европейския ден на спорта в ОУ "Йордан Йовков".

 

Октомври:

16.10- Световния ден на хляба  отбелязаха учениците от ПЕ под ръководството на г-жа Хриска Петкова.

 

Ноември:

На 08.11.2021 г. ОУ „Йордан Йовков“ отбеляза в ОРЕС патронния си празник. В тази връзка седмицата 02.11 - 08.11.2021 г. беше обявена за СЕДМИЦА НА ДОБРОТВОРСТВОТО, в която се проведоха различни дейности.  В презентации бяха представени илюстрации на учениците от начален и прогимназиален етап, вдъхновени от Йовков и неговите творби.

Всички класни ръководители на 08.11.2021 г. проведоха с учениците си тържествен час на класа, посветен на личността и творчеството на Йордан Йовков.

Учениците от IA клас, изгледаха презентация за живота и творчеството на Йовков. За 08.11. подготвиха илюстрации на бели лястовици, които споделиха пред съучениците си.

Учениците от IIA клас гледаха презентация за живота и творчеството на Йордан Йовков. Подготвиха рисунки по разказа "По жицата", изработиха оригами на лястовица- символ на доброто и надеждата.

Учениците от IIB клас гледаха презентация за Йовков в часа на класа. Рисуваха лястовичка стъпка по стъпка. Учениците от IIIБ  клас се запознаха със "Серафим"-аудио запис в изпълнение на артист, нарисуваха главния герой и написаха свои "кръпки " с добрини, които са направили или ще направят в бъдеще. 

Чрез филм за жизнения и творчески път на Йордан Йовков, IVА клас се запозна с важни моменти от живота и творчеството му. В studio.youtube.com/channel учениците видяха и видеофилма на г-жа Златинка Христова „Йордан Йовков - певецът на Добруджа“. След краткото запознаване с характеристиките на най-популярните Йовкови герои чрез споделен екран, децата изработиха съвместно в платформата jigsawplanet.com три интерактивни игри – пъзели „Певецът на Добруджа“, „Символът на надеждата“ и „Йовкови герои“. 

Учениците от IVБ клас изгледаха филм за живота, творчеството, тематиката на разказите на Йовков. Беше проведена беседа на тема "Защо да правим добро".

Учениците от IVВ клас изгледаха филм за нелекия живот и творчество на писателя – от най-ранните му детски години в с. Жеравна до неговата смърт в гр. Пловдив. Колекция от интерактивни приложения подготвени в платформата LearningApps затвърди знанията им за живота и творчеството на писателя, за негови емблематични герои, за литературното му наследство, както и за символите и традициите на ОУ „Йордан Йовков“, разходиха се виртуално в с. Жеравна и в къщата музей на Йордан Йовков. Учениците твориха в дигитална среда по проект „Цветя за Йовков“. Всички ресурси и продукти бяха презентирани чрез електронна книга създадена в платформата Bookcreator.

Учениците от IVГ клас споделиха със съучениците си направените от тях презентации свързани с творчеството и живота на Йордан Йовков.

В конкурса за лично творчество учениците от ПЕ участваха с творби в категориите стихотворение, разказ и съчинение. Най-добре представилите се ученици са: Габриела Димитрова и Калоян Лазаров  от VА клас, Дария Георгиева от VБ клас, Радослав Александров от VВ клас, Теодора Георгиева от VIА клас, Мариела Ковачева от VIIА клас, Ива Тодорова от VIIБ клас и Емма Кьосева от VIIВ клас. 

В конкурса „Най-добър четец“ се отличиха учениците Даяна Дамянова от VА клас, Мартин Мирзовски от VБ клас, Виктор Трифонов от VIA клас, Елина Маринова от VIБ клас, Анастасия Шевченко от VIВ клас, Радостина Трифонова от VIГ клас, Виктор Байчев от VIIA клас, Виктория Пеева от VIIБ клас и Виктория Ангелова от VIIB клас.

22.11.- С отбелязването на “Международния ден на толерантността” стартира училищната кампания за превенция на тормоза и насилието в ОУ “Йордан Йовков” – гр. Варна. Седмицата от 15 до 19 ноември беше наситена с разнообразни дейности. Учениците от всички класове се включиха в изработването на табла, рисунки, колажи, презентации и дискутираха в час на класа по теми, свързани с толерантността: уважението, разбирането, равенството, приемането, благодарността, добротата, приятелството.

От 29.11 до 03.12 се състоя домакинството на ОУ „Йордан Йовков“ по проекта на Еразъм + "Бъди креативен, бъди иновативен". Като координатори на проекта учители от училището домакин представиха на партньорските училища от Португалия, Полша, Испания, Латвия и Румъния визията си за проектните дейности и резултати. Мобилности включени в проекта: представяне на иновативен интердисциплинарен урок по англ. език, математика и изобразително изкуство проведен по модела 1:1; виртуална и добавена реалност; визуално програмиране в Scratch; създаване и програмиране на роботи с Lego Education; видеоконферентна връзка с IT компании на тема иновативни технологии и изкуствен интелект; дейности по модерно програмиране в KIBERone училище; създаване на образователни ресурси в Learning Apps, Wordwall, Kahoot; създаване на дигитални продукти от снимки, направени по време на екскурзията Плиска-Преслав и др. Учителите и учениците, включени в проекта, достойно представиха държавата и училището ни, с радост споделиха добри практики и създадоха нови приятелства!

Декември:

02.12.- Шестокласници от ОУ „Йордан Йовков“ под ръководството на г-жа Анелия Петрова взеха участие в Шестнадесетия национален конкурс „Морето, морето, морето…“, Варна 2021 г. в раздел „Литературно творчество“.  Йоана Андонова от VI „А“ клас печели трета награда в раздел „Поезия“, втора възрастова група, V-VIII клас. Теодора Георгиева от VI „А“ клас е наградена с поощрение в раздел „Проза“.

14.12.- Споделена практика на тема „Есенен карнавал“ представена от учениците от IА  клас под ръководството на г-жа Анета Кръстева, преподавател ЦОУД.

Отбелязване на коледните и новогодишните празници  по класове:


Януари:

04.01.- Ресурсният учител , заедно с групата на допълнителна подкрепа, взеха участие в национален  конкурс за детско творчество , под патронажа на вицепрезидента град Тутракан , наречен “ Коледна звезда” и спечелиха трето място за групова коледна картичка.

05.01.- Теодора Георгиева от VIА клас се класира на второ място, категория "Есе", в конкурса "Бъдещето на Черно море", организиран от Морски клъстър България съвместно с Българска морска камара, ТУ-Варна, ВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и Колеж по туризъм към ИУ-Варна.

10.01.- Първо място за Радост Костадинова от IIIБ клас на конкурса за написване на есе на тема "Дали мишката ще изяде книжката, или мишката ще ни води към книжката" присъдено от МОН и РУО- Варна.

 

Февруари

08.02.- Споделена практика на тема „Царството на Доброто“ представиха учениците от IIIВ  клас под ръководството на г-жа Павлина Тихолова, учител ЦОУД.

14.-18.02.- Отбелязване в часа на класа 149 години от гибелта на Васил Левски.

 

Март:

03.03.- Уроци по родолюбие в часа на класа осветени на 3 март - Национален празник на България.

14.03.- Вътрешно-институционалната квалификация на тема „Въведение и работа с GeoGebra“. Панелист Вилма Леонидова.

22.03.- 22 март Световен ден на водата. В изпълнение на дейности по проекта на Еразъм + "Да съхраним водата като природен ресурс", ученици и учители от ОУ "'Йордан Йовков" се включиха в мобилност в Алгарве, Португалия. Дейностите в рамките на тази мобилност включваха: семинари, дискусии и образователни игри, свързани с опазване и съхраняване на водата и последствията от замърсяването на водата върху риболова и туризма в региона; презентация и дискусия за използването на водата в индустрията и за начините за пестене на вода в училище и у дома; посещение на център за спасяване и рехабилитация на морски животни; наблюдение на биоразнообразието и естествения хабитат на водоплаващите птици; посещение на солна мина и анализ на образованията при взаимодействието на солта и водата; посещение на музей с артефакти за взаимодействието на хората с океана в исторически    аспект. 

23.03.- Вътрешно- институционалната квалификация на тема "Стратегии за работа с надарени деца". Панелист Гергана Александрова, педагогически съветник.

30.03.- Грамоти за учениците от II „А“ клас и техният класен ръководител г-жа Бояджиева, които се включиха в художествената инициатива за детски рисунки "Моята мечта" на издателство " Клет".

 

Април:

12.04.- Учениците от клуб „Нърд маниаци“ под ръководството на г-жа Ивелина Иванова подготвиха видео-разходки из Космоса, отбелязвайки Международния ден на космонавтиката.

15.04.- Ученици и учители от ОУ "Йордан Йовков" представиха достойно училището ни в гр. Тулча, Румъния  по програма "Еразъм+" и проект "Да съхраним водата като природен ресурс". Дейностите включваха: презентации, ролеви игри и дискусии за значимостта на р. Дунав и Черно море за биоразнообразието, туризма и живота на хората в региона; посещение на природен резерват "Делтата на р. Дунав";  разходка с лодка по р. Дунав; откриване на изложба със собствени творби; СТЕМ урок "Кръговратът на водата"; спортни и настолни образователни игри; парад на костюми от рециклирани материали; почистване на крайбрежието от отпадъци.

15.04.- Споделена практика на тема "Българска обредност и традиции" представиха учениците от IБ  клас под ръководството на г-жа Стефка Димитрова, учител ЦОУД.

18.04.- STEM дейности по урок "Домашна екология" под ръководството на г-жа Хриска Петкова и с любезното съдействие на г-жа Светлана Стоянова 

20.04.- Ученици от VIА клас съвместно с техните родители, под ръководството на кл. р-л Хриска Петкова  се включиха в благотворителната дарителска кампания. Посадиха дървовидни рози,магнолия,маслина и върба в двора на храм "Св. прпмчк Прокопий Варненски".

29.04.- Споделена практика на тема "От приказка в приказка" представиха учениците от IIВ  клас под ръководството на г-жа Сашка Маринова, учител ЦОУД.

 

Май:

01.-05.05.- “Ние вече сме грамотни“- празници на буквите в първите класове.

02.05.- С урок по родолюбие, IБ клас под ръководството на кл. р-л Мариана Куртева отбеляза Деня на Св.княз Борис I Михаил в Плиска и Велики Преслав.

13.05.- Представление "Радини вълнения" подготвено от г-жа Анелия Петрова и учениците от VIА клас.

23.05.- Учениците от начален етап спечелиха 27 златни и 34 сребърни медала на Националното финално състезание на СБНУ. Почетните грамоти и медали бяха връчени от г-жа Петранка Захос, директор. 

24.05.- Участие в градското шествие по случай Деня на българската просвета и култура и славянска писменост.

25.05.- Национален географски конкурс- 1. място за г-жа Ива Митева,  за бинарен урок в VI клас -  "Пътешествие по ноти в Северна Америка" със специалното участие на г-жа Севдалина Михова. 

31.05.- Вътрешно- институционалната квалификация на тема "Реторика или публична реч - стратегии за усъвършенстване на комуникативните компетентности". Панелисти: Златинка Христова, Ирена Иванова

 

Юни:

01.06.- Приключване на учебната година за учениците от ПГ, 1., 2. и 3.кл. Връчване на свидетелствата за завършен клас и грамоти за отличен успех и активно участие в извънкласни дейности.

06.-07.06.- НП "Иновации в действие"- Домакин ОУ "Йордан Йовков", гр.Варна. Партньори: ОУ "Христо Ботев", гр.Ахелой, ОбУ "Христо Ботев", с.Дълго поле, област Пловдив и ОУ "Георги Стойков Раковски", с.Гълъбец, област Бургас. Програма за 06.06.: 

Панелисти: Цветанка Ненова, Ива Митева, Жулиета Михайлова, Севдалина Михова

Жулиета Михайлова, Вилма Леонидова, Лилия  Андреева

09.06.- Финален кръг на Националното състезание „Стъпала на знанието“ по български език и литература.  Максимален брой точки получиха: Анелия Симеонова, Ралица Чавдарова и Теодора Георгиева от VIА клас, Иван Иванов и Мариела Ковачева от VIIА клас и Доника Александрова от VIIБ клас.

08.-09.06.- Учебно-познавателна екскурзия под надслов „Величието на българската история - дойдох, видях, преживях“ за учениците от IVА,В класове, ръководители: Ивелина Иванова, Златинка Христова, Нели Желязова. 17.06.- Приключване на учебната година за учениците от 4.кл.- ръчване на удостоверения за завършен начален етап от основната образователна степен и грамоти за проявена отговорност в учебните и извънкласните дейности и за учениците от 5. и 6. класове.

 

Юли

01.07.Закриване на учебната 2021/ 2022 г. за учениците от ПЕ. Връчване на свидетелства за завършване на основно образование на учениците от седмите класове и грамоти за отличен успех.

03.07.- Мобилности по проект "Green energy saves the Earth". Гости  на ОУ "Йордан Йовков", Варна са учители и ученици от Румъния, Хърватия, Гърция, Турция и  Италия.


2022-2023 г. 

През учебна 2022/2023 година в ОУ „Йордан Йовков“ се работи по няколко Национални програми и проекти:

1.     НП „Без свободен час“

2.     Европейски проект “Подкрепа за приобщаващо образование” - деца на ресурсно подпомагане и СОП с р-л Надежда Антонова-Тодорова, ресурсен учител;

3.     НП „Моята книга“ с ученици от ПЕ с р-л Жулиета Михайлова, старши учител по АЕ в ПЕ;

4.     Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“:

5.     Проект “Мисли креативно, работи иновативно”- като иновативно училище по модела 1:1 в ПЕ ще се представят по осем интердисциплинарни урока по следните образователни направления: Хуманитарни науки, Математика, Обществени науки, Природни науки.

1.     По програма “Заедно в изкуствата и спорта” са сформирани 6 клуба:

  Клуб “Футбол” за ученици от ПЕ с р-л Ивайло Филипов, учител ФВС;

  Клуб “Волейбол - момчета” за ученици от ПЕ с р-л Ивайло Филипов, учител ФВС;

  Клуб “Волейбол - момичета” за ученици от ПЕ с р-л Ивалина Сотирова, учител ФВС;

  Клуб “Камишибай” за ученици от IVА и IVВ кл. с р-л Албена Христова, учител НЕ;

  Клуб “Български народни танци” ученици от НЕ с р-л Стефка Георгиева, учител НЕ;

  Вокална група за ученици от ПЕ с р-л Севдалина Михова, учител по музика

7.     Програма „Еразъм“ в ПЕ:

През учебната 2022-2023 г. училището работи по 2 проекта на програмата Еразъм +: "Бъди креативен, бъди иновативен", "Зелената енергия ще спаси света".

8.     По програма „Занимания по интереси“ са сформирани 11 клуба:

        Клуб „Компютърен свят“ за ученици от IIА кл. с р-л Силвия Стойчева, учител в НЕ;

        Клуб „Учим и се забавляваме в креативна класна стая“ за ученици от VIВ клас с р-л Жулиета Михайлова, старши учител по АЕ в ПЕ;

        Клуб „Важната математика“ за ученици от VIIБ клас с р-л Светлана Стоянова, старши учител по математика, ИКТ в ПЕ;

        Клуб „Приложна математика“ за ученици от VIIВ клас с р-л Мая Димитрова, учител по математика, ИКТ в ПЕ;

        Клуб „Наследството на българските класици“ за ученици от VIIА и VIIВ клас с р-л Анелия Петрова, учител по БЕЛ в ПЕ;

        Клуб “Млад европеец” за ученици от II клас с р-л Анна Бояджиева, старши учител НЕ;

        Клуб “Варна - моят древен и нов град” за ученици от VВ кл. с р-л Ива Митева, старши учител по история и цивилизации, география в ПЕ;

        Клуб “Екология и здраве” за ученици от IIIБ кл. с р-л Теодора Кънева, учител НЕ;

        Клуб “Изобразително и приложно изкуство” за ученици от IVБ кл. с р-л Албена Христова, учител НЕ;

        Клуб    “Ние   можем да    го    направим” за    ученици със  СОП с      р-л  Надежда

Антонова-Тодорова, ресурсен учител;

        Клуб “Мажоретки” за ученици от IIIА кл. с р-л Ивалина Сотирова, старши учител ФВС

Септември:

15.09. - Тържествено откриване на учебната година. Училището отваря врати за 583 деца и ученици, разпределени в 1 ПГ, 3 първи класа, 3 втори класа, 3 трети класа, 3 четвърти класа, 4 пети класа, 3 шести класа, 4 седми класа, 3 групи ЦОУД в 1. клас, 3 групи ЦОУД във 2. клас и 3 групи ЦОУД в 3. клас.

21.09. – Диплом Втора степен на Есра Мехмед за изключителни резултати в ОЛИМПИАДА „КИНГС“ по математика (28.05.22 г.); Диплом Втора степен на Александър Йовевски за изключителни резултати в ОЛИМПИАДА „КИНГС“ по математика (28.05.22 г.); Грамота на Надежда Антонова-Тодорова за значителни успехи в организирането на международната дистанционна училищна олимпиада KINGS BULGARIA и подобряване на учебния процес; Грамота на Стефка Георгиева за значителни успехи в организирането на международната дистанционна училищна олимпиада KINGS BULGARIA и подобряване на учебния процес.

29.09. - Занимания по интереси ЦОУД IБ кл. - Работа с пластелин и природни материали.

30.09. - Отбелязване на Европейския ден на спорта в ОУ "Йордан Йовков".

Октомври:

05.10. - Групови занимания по кариерно ориентиране с шестите класове, водени от консултанти от Кариерен център.

07.10. - Учебна евакуация.

09.10. - Посещение на “Музей на човека и неговото здраве” с ученици и родители от IIА, IIБ и IIВ кл.

08.10. - Сертификати за благодарност на IIБ кл. при ОУ “Йордан Йовков” - гр. Варна с г-жа Мариана Куртева и г-жа Стефка Георгиева, на IIIА, IIIБ и IIIВ кл. за персонална ангажираност, социална отговорност и принос в развитие на кампания за събиране на пластмасови капачки и стотинки ,,Аз Вярвам и Помагам".

13.10. - Благотворителна кампания „Помощ за Ели“.

15.10. - Боян Георгиев от VIВ кл. има завоювани призови места в различни спортни състезания: второ място в отборното класиране на Държавното първенство по спортна стрелба в Русе - 11.03.2022 г.; 4-то място в индивидуалното класиране на турнир по спортна стрелба "Не на дрогата" - 29.09.2022 г.; 4-то място на турнир "Диана - Ямбол" - 8.10.2022 г.; 5-то място на турнир "Сексагинта приста" - 15.10.2022 г.

20.10. - Слънчевата група на ОУ “Йордан Йовков” с ръководители Надежда Антонова-Тодорова и Славена Вълчева отбеляза седмицата на мобилността, заложена в Националния календар за изяви; урок по родинознание ФУЧ на тема “Моят роден град Варна”, IIБ и IIВ кл. с класни ръководители Мариана Куртева и Недялка Желязова; Трето място за Теодор Илиев от IIБ кл. на международен турнир по футбол в Барселона.

21.10. - На стадион Локомотив се проведе турнир по футбол /Общински ученически игри/ момчета 5-7 клас, в който участваха нашите смели йовковчета с ръководител : Ивайло Филипов. Изключително достойно представяне с поразяваща победа над тима на ОУ “Кап. Петко войвода” с 14:0.

22.10. - Апликация с есенни листа по проект "Златна есен", IБ кл. с Миглена Антонова, учител ЦОУД.

23.10. - ,,Спортуваме заедно” - инициатива на IIIА и IIIБ кл. с кл. р-ли Анна Бояджиева и Людмила Керанова, с любезното съдействие на техните родители! Взаимодействие между семейство и училище чрез емоционално преживяване и двигателна активност с помощта на спортни игри. Изпратихме поредната страхотна седмица под надслов: "Бъди учител за пример"!

25.10. - Интерактивен урок по БДП с IВ, IIВ , IIIБ, IIIВ, VА, VВ, VГ, кл. по плана на комисията по БДП с Милка Стоянова, Ивалина Сотирова, Ивайло Филипов.

27.10. - Международен конкурс „Карст под защита – дар за поколенията” - второ място за Теодора Георгиева от VIIА кл. с рисунка “Деветашката пещера”, р-л Лилия Андреева, трето място за Ралица Чавдарова и Теодора Георгиева от VIIА кл. с творба с природни материали макет: “Пещера Венеца”, р-л Хриска Петкова и Зоя Иванова от VIIА кл. с рисунка “Пещера Проходна”.

28.10. - участие на ученици от четвърти клас в национален конкурс "Златна есен плодовете на есента"; проект 1 ноември - IIIВ кл.; урок по родинознание на тема: "Природни забележителности в България" с IIБ, IIВ кл., Мариана Куртева и Недялка Желязова.

31.10. - проект “Приказният свят на морските обитатели”, 3D картичка, IВ кл., Антоанета Богданова; по случай Международния ден на Черно море, с много старание и любов малките сръчковци от ЦОУД IБ кл. изработиха апликация "Морски свят", Миглена Антонова; Интерактивни уроци в НЕ и ПЕ, реализирани от комисията по БДП, като учениците имаха възможност да участват в различни ситуации - в ролята на пешеходци и като участници в движението.

В края на м. октомври ученици и учители от ОУ "Йордан Йовков" представиха училището ни и България в Гърция в рамките на мобилността по проекта на Еразъм "Зелената енергия ще спаси Земята". В СТЕМ дейностите по изработване на соларна къща, светлинни лего роботи, презентации, дискусии и образователни игри нашите ученици бяха на първо място. Оставихме името на училището ни и в природонаучния музей в Калампака. В навечерието на патронния празник това е още един повод за гордост на всички, съпричастни към общността Йовковци.

През м. октомври учениците от IВ кл. участваха в конкурс за детска рисунка на тема "Моят любим сезон", организиран от издателство "Хермес". Всички деца бяха отличени с грамота за участие.

Ноември:

01.11. - отбелязване Деня на народните будители с поздрави от всички ученици

03.11. - ученици от IIIВ, IVА и VБ кл. успешно преминаха през първи кръг на олимпиада Kings под менторството на г-жа Надежда Антонова-Тодорова; 3D апликация "Децата и есента" ЦОУД, IБ кл., Миглена Антонова.

04.11. - урок по Модел 1:1 в VIБ кл. - "Средновековна Европа".

09.11.2022 г. ОУ „Йордан Йовков“ отбеляза патронния си празник. В тази връзка седмицата 07.11 - 11.11.2022 г. беше обявена за СЕДМИЦА НА ДОБРОТВОРСТВОТО, в която се проведоха различни дейности.

В презентации бяха представени илюстрации на учениците от начален и прогимназиален етап, вдъхновени от Йовков и неговите творби.

Всички класни ръководители проведоха с учениците си тържествен час на класа, посветен на личността и творчеството на Йордан Йовков. В 14 паралелки от начален и прогимназиален етап беше проведен конкурс за най-добър четец на откъси от Йовкови творби.

Учениците от IА и IБ кл. подготвиха презентации за живота и творчеството на Йовков, табло и изработиха лястовички в занимания по интереси.

Учениците от IIА и IIIБ кл., ЦОУД, проведоха мероприятие във връзка със 142-годишнината на Й. Йовков. Запознаха се с живота и творчеството му, слушаха разказа за бялата лястовица и получиха подаръци от третокласниците - лястовици за рисуване.

Учениците от IIБ и IIВ кл. заедно отбелязаха патронния празник на училището, като гледаха презентация за живота и творчеството на Йордан Йовков.

IIIА, IIIБ, и IVБ кл. споделиха вълнуващо пътешествие из Йовковата Добруджа.

Учениците от IVВ кл. споделиха със съучениците си направените от тях презентации, свързани с творчеството и живота на Йордан Йовков и отправиха поздрав към всички Йовковци.

Учениците от VБ кл. отбелязаха патронния празник на училището с проект на тема: ''Живот и творчество на Йордан Йовков''.

В литературния конкурс за лично творчество учениците участваха с творби в категориите стихотворение, разказ и съчинение. Най-добре представилите се ученици са: I-во място Зара Александрова от IIА кл., категория стихотворение, I-во място Сияйна Пенева от IIВ кл., категория разказ, I-во място Никол Несторова от IIIБ кл., категория съчинение по преживяване, I-во място Константина Иванова от IVА кл., категория съчинение, I-во място Мария Николова от VIIА кл., категория есе. В конкурса за проект Моето училище на английски език на I място беше класиран Горан Шамаков от VIА кл.

Отбелязване на патронния празник на училището чрез изложба от рисунки - илюстрации по разказите на Йордан Йовков ("По жицата","По-малката сестра", "Албена", "Индже" и др.), нарисувани в часовете по изобразително изкуство от учениците от пети, шести и седми класове.

11.11. - Грамоти за участие в състезанието "Аз рисувам" на СБНУ получиха учениците от IIБ , IIIВ и VIБ кл. с кл. р-ли М. Куртева, М. Стоянова и А. Христова.

Сертификати за успешно участие в първи кръг на олимпиади ,,Кингс България" получиха учениците деца от IIБ кл., р-л Стефка Георгиева.

Зара Симеонова и Владимир Русинов от VIБ кл. са наградени с грамота за участие в Национален конкурс на общ. Несебър, "Аз обичам Черно море", за фотография.

               16.11. - отбелязване на Международен ден на толерантността, ЦОУД, IВ кл., Миглена

Антонова, IIБ кл., ЦОУД, Стефка Георгиева

17.11. - Чудесно представяне на учениците от прогимназиален етап в 14-я международен конкурс "Аз обичам Черно море", раздел фотография! Анелия Симеонова, VIIА кл., 3-то място; Кристо Пенев, VА кл, 3-то място; Боян Георгиев, VIВ кл, 4-то място. 14 ученици получиха Грамоти за отлично представяне от VА, VБ, VIБ, VIВ, VII кл.

19.11. На XVII национален конкурс „Морето, морето, морето…“ Анелия Симеонова от VIIА кл, получи втора награда във втора възрастова група, V-VIII клас, проза. Моника Атанасова от VIIГ кл., представител на литературен клуб „Касталия“ при ЦПЛР при ОДК-Варна, взе специалната награда на Националния дворец на децата.

20.11. - учениците от VА, VБ, VВи VГ кл. представиха проекти по технологии и предприемачество на тема: “Макет на стая от жилище по избор”, Виктория Хубенова.

По проект ,,Спорт и изкуство”, клуб “Волейбол” момчетата и момичетата от прогимназиален етап представиха завидни умения, Ивалина Сотирова.

21.11. - По случай Деня на християнското семейство: децата от IБ кл. подготвиха картички за семействата си; учениците от IIБ кл. изработиха лапбуци на тема: ,,Моето семейство".

22.11. - занимания по интереси “Ние можем да го направим” с р-л г-жа Надежда Антонова-Тодорова, IIIБ кл. с г-жа Людмила Керанова и IVБ кл. с г-жа Албена Христова участваха в национален конкурс “Златна есен - плодовете на есента”, НДД, общ. Севлиево Диплом на ОУ “Йордан Йовков” гр. Варна за участие и отлично представяне.

Трето място и бронзов медал от "Математика без граници" за Ема Чавдар Александрова от IА кл.

Второ място за ОУ “Йордан Йовков” гр. Варна в категория на събития, включващи участници от 3 до 7 години на конкурс за най-добро представяне в национална инициатива за отбелязване на 9 май, като Ден на Европа и Европейска година на младежта 2022 г., организирана в рамките на съпътстващи дейности eTwinning за България, Европас – България, Еврогайдънс – България, Евродеск – България и Национален екип по ПОО – България в периода 05.05.2022 г. – 17.05.2022 г., р-л Надежда Антонова-Тодорова.

24.11. - Ивайла Пенчева и Валери Аргиров от IIВ кл. са заели второ и трето място на състезанието "Математика без граници".

25.11. - Интердисциплинарен урок с VIВ кл. по английски език, математика, технологии и предприемачество и изобразително изкуство на тема: "Играчки за елхата" с Жулиета Михайлова, Даниела Морянова и Лилия Андреева. По време на урока, който се осъществи по модела 1:1, децата описаха коледните традиции на страните, които са посетили, проектираха и изработиха играчка за коледно дърво, след което ѝ намериха лицето и обема.

28.11. - През месец ноември ученици и учители от ОУ "Йордан Йовков" участваха в мобилност по проект "Бъди креативен, Бъди иновативен" на Еразъм+ в Латвия. Нашето училище е координатор на този проект в партньорство с Полша, Испания, Португалия, Румъния и Латвия. Дейностите включваха презентации, дискусии, образователни игри, практически упражнения с компютърни приложения и лего роботи. Посетихме СТЕМ центъра и Института за научни постижения във Вентспилс, както и Националната библиотека в Рига. Всички дейности и резултати от мобилността са качени в сайта на проекта, както и в групи на социални медии и образователни платформи на Еразъм+.

30.11. - Градска Олимпиада по ментална аритметика 2022 г.: 1. място – Виктория Викторова Константинова и 2. Място – Грациела Викторова Константинова от IА кл.

Декември:

09.12. - В VА кл. се проведе интердисциплинарен урок по английски език, български език и музика на тема “Празниците в българския фолклорен календар. Коледа.“, Янка Никова, Ирена Иванова, Севдалина Михова. По време на урока, децата си припомниха основните празници, коледните обичаи и пяха коледни песни.

В конкурса „Електричеството и прогресът”, организиран от Община - Варна, РУО - Варна и НАОП „Николай Коперник”, имаме призьори. В категория „Действащо електрическо устройство” Николай Тодоров от VIБ кл. зае първо място, а Недко Монев от VIIБ кл. поощрителна награда. В категория „Постери” - поощрителна награда за Мартин Димитров от VIIБ кл.

14.12. - Децата от ПДГ, IIА кл,.IIБ кл., IIВ кл. и IIIВ кл. гледаха представлението “Коледна пързалка”.

Първата изява на театралния клуб към ОУ “Йордан Йовков”. Артистите успяха да зарадват първокласниците с пиесата “В работилницата на Дядо Коледа”. От нея най-малките ни ученици научиха как празнуваме Коледа и Нова година в България, а джуджетата им пожелаха да получат най-хубавите подаръци под елхата.

20.12. - специален поздрав от грациите от клуб “Мажоретки” за Коледните и Новогодишни празници с пожелание за здраве, добро настроение, домашен уют и успешни начинания.

21.12. - специален поздрав от учениците от IVВ кл., облечени в носии, за Коледните и Новогодишни празници.

Коледни фенерчета и елхички заблестяха в класната стая на IБ кл., ЦОУД, Миглена Антонова.

ПДГ, IIБ и IIВ кл. празнуват Коледа със специалното участие на Снежанка, елфове и Дядо Коледа.

22.12. - Благотворителен коледен базар за Ели.

23.12. - Учениците от прогимназиален етап отправиха поздрав през голямото междучасие с коледни песни на английски език, р-л Жулиета Михайлова.

Специален поздрав от малките танцьори от “Клуба по народни танци” с пожелание за много здраве и благоденствие.

Учениците от IIIБ кл. разказаха в рими “Нощта на Рождество”.

Бързите и сръчни джуджета отправиха поздрав за Рождество Христово с пожелание за здраве и благоденствие, мир и слънчеви дни, р-л Ивалина Сотирова.

Учениците от IIБ кл. представиха проекти на тема: “Моята уютна Коледа”, ЦОУД, Стефка Георгиева

Учениците от IБ кл. споделиха с родителите своето пътуване до Лапландия чрез силата на математиката, а Дядо Коледа им беше подготвил забавни задачи и подаръци.

Януари:

07.01. - Леонид Луканов от VIIА кл. е отличен в националния конкурс “Композирай пречиствателна станция” с поощрителна награда. В конкурса участваха 1903 деца, ученици от 4 до 12 кл. Той е организиран от Главна дирекция “Оперативна програма “Околна среда” към Министерството на околната среда и водите. Според регламента рисунките трябва да са свързани с темата за чиста околна среда. Впоследствие 16 от тях ще бъдат “пренесени” в голям мащаб върху фасади на 16-те пречиствателни станции, изградени или реконструирани със средствата от Оперативната програма “Околна среда 2014-2020 г.”. Затова при създаване на творбите участниците в конкурса трябваше да си представят как ще изглежда картината им в многократно увеличен размер. Едновременно с това трябваше да се информират предварително за функцията на пречиствателната станция за отпадъчни води, за използваните технически средства и технологии, така че водата да се пречиства до постигане на зададени норми, до степен да се включи към речните потоци, без да замърсява околната среда. Участниците трябваше да се поинтересуват дали в техния регион има пречиствателна станция, финансирана с европейски средства по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, за да включат регионален акцент в рисунката. Творбите са оценени от професионално жури, съставено от художниците проф. Петер Цанев и Борис Колев и изкуствоведа Ивайло Милев.

11.01. - Незабравимо пътешествие през нашата Слънчева система в Планетариума на НАОП "Николай Коперник" с учениците от IVВ кл. и техните родители, р-л Павлина

Тихолова.

13.01. - Грамоти за участниците от IVВ кл. в състезанията на СБНУ "Аз, природата и светът" и "Аз и знанието", р-л Павлина Тихолова.

16.01. - възпитаниците на ОУ „Йордан Йовков“ гр. Варна се представиха отлично на първия кръг на състезанието „Стъпала на знанието. Български език и литература“. От явилите се ученици с максимален брой точки са: Стелияна Димитрова от VБ кл.; Анелия Симеонова, Дарина Иванова, Елина Маринова, Йоана Николова и Теодора Георгиева от VII клас.

Грамоти за участие в проект “Ние можем да го направим” на ОУ „Йордан Йовков“ гр. Варна Надежда Антонова-Тодорова, старши ресурсен учител, конкурс за детска рисунка “Аз и морският свят”, организиран от Британика.

17.01. - Интердисциплинарен урок с VIА кл. по български език, история и изобразително изкуство на тема "Текстът - забавен и полезен", Ирена Иванова, Елица Михайлова, Лилия Андреева.

Проект с учениците от IIБ кл. по ТП - приготвяне на солени и сладки палачинки от А до Я, включително измиване на съдовете и почистване на работното място, р-л Мариана

Куртева.

18.01. - Открит урок по български език и литература за споделяне на добри практики на тема: Отговор на нравствен въпрос: "Немили-недраги ли са днешните емигранти?", Анелия Петрова.

21.01. - Отбелязване на Международния ден на прегръдката с учениците от IБ кл., ЦОУД, Миглена Антонова.

25.01. - Представяне на проекти “Слънчева система”, IVА кл., Галина Петрова.

Февруари:

07.02. - По повод Международния ден за безопасен интернет беше проведена групова работа в седмите класове на тема “Безопасен интернет” по програма на Община Варна, Дирекция

Превенции “ Връстници обучават връстници” с учениците от ПТГ - Варна

14.02. - Отбелязване деня на лозаря с проекти, IIБ кл., ЦОУД, Стефка Георгиева

                     Отбелязване  на   св.  Валентин   с  изработени  къщички  Валентинки, IВ кл.,              ЦОУД,

Миглена Антонова

16.02. - Отбелязване на годишнината от обесването на Васил Левски с проекти, IVВ кл., кл. р-л Павлина Тихолова; IВ кл., ЦОУД, Миглена Антонова;

“150 години безсмъртие” - поетичен рецитал, представен пред IVб кл. и IVВ кл., в изпълнение на участниците в театралния клуб към училище, р-л Албена Христова;

Васил Левски - 150 години безсмъртие! - учениците от IIБ кл. почетоха паметта на

Левски с кратък рецитал и изработване на табло, ЦОУД, Стефка Георгиева;

Учениците от IIIБ кл. почетоха паметта на Апостола с тържествен рецитал, ЦОУД,

Теодора Кънева-Гълъбова;

В памет на Апостола на свободата - художествен рецитал на учениците от 6. кл., р-л Елица Михайлова

18.02. - IВ клас за Васил Левски - с обич и преклонение! - групов проект на учениците от IВ кл. с кл. р-л Ивелина Иванова

19.02. - 150 години от обесването на Васил Левски. Представителната група на училището от IVб , VIIа, VIIб и VIIВ кл. се включи в шествието, организирано от Община Варна, и поднесе венец на паметника на Апостола, р-ли Анелия Петрова, Светлана Стоянова, Виктория Хубенова, Албена Христова.

20.02. - Посещение на Iб и IIа кл. на музикалното представление “Ритъмът на музиката”, Милка Атанасова, Силвия Стойчева

21.02. - Грамота на Белла Велизарова Костадинова от I кл., класирана на трето място на Коледно математическо състезание

Грамота на Ивайла Иванова Пенчева от II кл., класирана на трето място на Коледно математическо състезание

22.02. - В Деня на розовата фланелка учениците от Iб кл. се учиха да разграничават агресивното от приятелското отношение, р-л Милка Атанасова

По повод Деня на розовата фланелка и по инициатива на ученическия съвет, в двора на училището ученици и учители изиграха общо хоро, Славена Вълчева

С учениците от Vб кл. се проведе интердисциплинарен урок на тема „Първите цивилизации – писменост и образование“, включващ учебните предмети – български език, история и цивилизация, технологии и предприемачество. В хода на урока учениците се запознаха с интересен анимационен герой и се качиха в неговата машина на времето. В практическата част от часа извличаха информация от текст, демонстрираха знания спрямо писменостите на източните народи – клинопис, йероглифи, буквено писмо, показаха умения за разичате на първата писменост в историята на човечествтото – клинописът в Месопотамия. Предварително за домашна работа имаха да съставят отговор на житейски въпрос на тема "Съгласни ли сте с твърдението – бедни са без писменост всички народи? Обосновете се.". Учениците влязоха и в ролята на писари, изработиха клинопис върху пластилин, и успяха да напишат инициалите си с тръстикови пръчици. В края на урока разгледаха изработки на папируси от Египет, Янна Учерджиева, Ирена Иванова, Виктория Хубенова

24.02. - украински ученици и техни съученици, заедно с децата от група на допълнителна подкрепа, участваха в творческа работилница под надслов "Да Бъде Мир!" Картината е изработена по стара български техника за добиване на нетъкан текстил "Плести", Славена Вълчева

27.02. - Теодор Миленов Желев от IВ кл. - финалист и вицешампион, Виктория Викторова Константинова, Iа кл. - 3. място и бронзов медал на Държавния турнир по тенис "UTR Bulgaria", проведен в курортен комплекс "Албена" за момчета до 8 години.

Мобилност в Самора Корейра, Португалия, по проекта „Бъди креативен, бъди иновативен“ – опознаване на представителите от различните страни, посещение на Lisbon

Earth Quake, създаване на интерактивни презентации в приложението Genially, демонстрации с роботи, посещение на катедралите в Батала и Фатима, Kahoot игри, създадени от всяко училище, програмиране на Micro.bit, обратна връзка в padlet, получаване на сертификати. Всички постигнати резултати са качени в онлайн платформи – сайтове, социални групи и образователни приложения с цел споделяне на добри практики, което е целта на проектите, р-л Жулиета Михайлова

Март:

02.03. - “Националните герои на България” - проект на Сияйна Пенева, IIВ кл., Недялка Желязова

По случай Националния празник на България ученици от седмите класове подредиха изложба на проектите си на тема "Свободата не ни е дар - участие на българите в Руско-турската освободителна война!”, Ирена Иванова и Ива Митева

С пожелание за здраве и цветно настроение - мартеници от учениците от Iа и Iб кл., Златинка Христова, Ивелина Иванова, ЦОУД Нина Начева

08.03. - Обичам те, мамо! - изработени картички от учениците от Iб кл., ЦОУД, Миглена Антонова

Ученици от прогимназиален етап създадоха прекрасни бижута от творческа смола, природни материали и цветя от хартия. С тях зарадваха всички дами в училището. 09.03. - Сертификат за отлично представяне в Европейската седмица на кодирането. Дейностите бяха извършени в рамките на eTwinning проект "Playing with art", по който работи групата на допълнителна подкрепа и част от класовете, в които има ученици със специални образователни потребности, Надежда Антонова-Тодорова

10.03. - Драматизация на “Радини вълнения” с учениците от VIа кл., р-л Елица Михайлова 13.03. - учениците от VIIб кл. се забавляваха и отбелязаха Световния ден на числото π (14 март) с участие в състезание „Математика за всички“, организирано от Светлана Стоянова – учител по математика и Анелия Петрова – учител по български език и литература. Състезанието протече в три кръга, като учениците бяха разделени на три отбора – Айнщайн, Архимед и Питагор. Йовковци се надпреварваха да покажат знания по математика и български език и литература. След дузпи победата взе отбор Архимед, на второ място се класира отбор Питагор, а на трето – отбор Айнщайн.

14.03. - футболна среща между отбора на училището с отбора на ОУ “Васил Априлов”, р-л Ивайло Филипов

15.03. - Достойно представяне на клуба по волейбол от НП “Заедно в изкуствата и спорта” срещу СУ “Найден Геров” за купа Варна, Ивайло Филипов

Проект: рисунка или плакат на тема: 14 март - “Ден на числото Пи” или “Ден на рождението на Айнщайн”. Изложба на 5. кл., но с участие на 6. и 7. кл. Изпълнена е с насоки и препоръки на учители по математика и изобразително изкуство, Лилия Андреева, Светлана Стоянова, Кремена Дерелиева

Сладка или точна, точна или сладка, всичко е Математика! Ученици от VIб и VIв кл., заедно с техни съученици от групата на допълнителна подкрепа, отбелязаха Международния ден на числото " ПИ" , като приготвиха "Вкусно число ПИ". Подобриха и дигиталните си компетентности, като изработиха колаж по темата. Дейностите са в рамките на eTwinning проект "Our life math 2”, Надежда Антонова-Тодорова

16.03. - състезание "Математика без граници": Стефан Александров от IIIа кл.- II място;

Ивайла Пенчева от IIв кл. - II място; Даниел Стоянов от IIIа кл.- III място; Валери Аргиров от IIв кл. - III място; Деа Цанева и Рая Маринова от IIа кл. с медали

19.03. - “Волейболен клуб” - момичета 5-7 кл. по НП “Заедно в изкуствата и спорта” взе участие на Общински ученически игри за Купа Варна срещу отбора на ОУ “П. Р. Славейков”.

Отборът спечели симпатиите не само на публиката, а и на съдийската колегия със спортсменското си поведение, игра и спортна екипировка, Ивалина Сотирова

20.03. - Достойно представяне на учениците от ОУ „Йордан Йовков“ на областния кръг на олимпиадата по БЕЛ, проведен на 25.02.2023 г. Галия Петрова от 5.А клас е втора по резултат в област Варна с 29 точки от 30 максимални, Михаела Атанасова от 5.Г клас – 27,5 точки, Кристиян Стоименов от 5.В клас – 27 точки, Ирена Иванова, Янна Учерджиева

"Моето любимо животно" - проектна дейност на учениците от Iв кл., част от обучението по Родинознание, кл. р-л Ивелина Иванова

Випуск 3. клас много старателно създадоха проект "Храни и напитки" на английски език под формата на меню или здравословна чиния, р-л Анна Бояджиева

21.03. - “Здравей, пролет!” - групов проект на учениците от Iа кл., кл. р-л Златинка Христова

Учениците от IIв кл. отбелязаха международния ден на хората със Синдрома на Даун с шарени чорапи. Инициативата е по идея на Божидар Стойчев от IIв кл., осъществена с помощта на Недялка Желязова, Ивалина Сотирова и Надежда Антонова-Тодорова

26.03. - "Добре дошла, приказна пролет!" - групов проект на учениците от Iв кл., ЦОУД Антоанета Богданова

27.03. - По случай Международния ден на жената учениците от IIIа кл. поздравиха родителите с празнично тържество, включващо песни на български и английски език, танци и игри, кл. р-л Анна Бояджиева, ЦОУД Стелияна Дончева

29.03. - Открит урок по модела 1:1 на тема "Модели на вещества" с учениците от VIв кл. Интердисциплинарен урок по човекът и природата, музика и география с живи работни листи в Canva. Уникално интересно и ангажиращо вниманието на учениците, Даниела Баева, Севдалина Михова.

30.03. - Извънкласно мероприятие на учениците от клубовете по занимания по интереси по математика и български език и литература с ръководители Анелия Петрова, Светлана Стоянова и Боряна Братоева-Стоянова. Посещение на НАОП “Николай Коперник”- Варна, наблюдение на Купол “Звездно небе” и разширяване на представите на учениците за Слънчевата система и за нейния състав. Учениците развиват умения за сравняване на основни характеристики на тела от Слънчевата система.

31.03. - учениците от IVб кл. посетиха Военноморския музей и кораба "Дръзки", кл. р-л Албена Христова

Учениците от Vб кл. посетиха Етнографския музей. Децата се запознаха с основните поминъци на населението - земеделие и животновъдство, пчеларство, риболов, лозарство и занаятите - бъчварство, медникарство, кожухарство и абаджийство. Всички с внимание разгледаха съдове за съхраняване на зърното, както и за приготвяне на хляб - чит, кухел, дървено корито и лопати за хляб. Учениците с особено любопитство наблюдаваха изложените народни носии и обредните облекла за обичаите - Лазаровден, Цветница, Великден, р-ли Янна Учерджиева и Кремена Дерелиева.

Април:

      02.04.  -  Международен ден на детската книга, отбелязан от учениците от Iб кл., ЦОУД,

Миглена Антонова

Отбелязване на международния ден на хората с аутизъм, Надежда Антонова-Тодорова 03.04. - Приказна математика - интерактивен открит урок по математика, проведен пред родители. Математическо приключение на учениците от Iв кл.и героите от "Замръзналото кралство", кл. р-л Ивелина Иванова

15.04. - Шарен, писан Великден! Поздрав от учениците от Iа кл. с оцветени яйца, кл. р-л Златинка Христова.

16.04. - Посещение на Велянова къща в гр.Банско. Да знаем, да помним, да предаваме на поколенията - месене на ритуални хлябове и боядисване на Великденски яйца с естествени багрила. Клуб ,,Изобразително и приложно изкуство" и IIIб кл., р-ли Албена Христова и Людмила Керанова

18.04. - Изява на младите таланти от ОУ “Йордан Йовков” на представителен концерт, съвместно с Общински детски комплекс гр. Варна. Един общ празник на Лазаровден, р-л Севдалина Михова

19.04. - Изява на момичетата от вокалната група по НП “Заедно в изкуствата и спорта” в Младежки дом “Орбита”, съвместно с Общински детски комплекс, Севдалина Михова

Седмокласници взеха участие във Великденски турнир, организиран от г-жа Анелия Петрова и г-жа Светлана Стоянова - ръководители на клубове по занимания по интереси по български език и литература и математика. В три кръга учениците се надпреварваха за спечелване на златното яйце, като демонстрираха своите знания по съответните предмети. Победители станаха отбор "Червени", на второ място се класираха отбор "Зелени", а "Жълтите" взеха бронзовото яйце. Накрая всички заслужено празнуваха с шоколадови изкушения.

Сертификат за Ниа Пенева от IIIа кл., спечелила първо място в 7-мо издание на Международен танцов фестивал "MOVMNT" - Русе

22.04. - Ден на Земята, отбелязан с ученицитеа от Iб кл. с беседа, рисунки и табло, Милка Атанасова

                     Грамота   за   Деа   Цанева   от    IIа кл.,       класирана на III място на Великденското

математическо състезание

23.04. - Във връзка с политиката на МОН и приоритетите на РУО- Варна за насърчаване и повишаване на грамотността, отбелязване на Международния ден на детската книга - 2 април и Световния ден на книгата и авторското право - 23 април, учениците от IVБ кл. се включиха в следните инициативи: големи четат на малки; изработване на табло, посветено на автор; изработване на книгоразделител, Албена Христова

24.04. - Учениците от IIб кл. зарадваха по-малките възпитаници от Iб кл. със стихове и гатанки за пролетта и пролетните празници в дните на детската книга, Мариана Куртева 26.04. - Второ място за Ния Жорова Атанасова от Iв кл. в конкурс за детска рисунка на тема “Пролетно пробуждане на гората”, организиран от Регионална дирекция по горите, ЦОУД, Антоанета Богданова

Голяма награда за Александър Христов от IIIа кл. в конкурса “Детско море”, а Анна Красимирова от IVБ кл., с поощрителна награда, клуб “Изобразително и приложно изкуство”, с р-л Албена Христова

27.04. - Интердисциплинарен урок с учениците от Vб кл. на тема “Моят домашен любимец”, включващ учебните предмети - математика, български език и литература, компютърно моделиране и информационни технологии, изобразително изкуство. В хода на урока учениците станаха свидетели на интересно представяне на домашните любимци. В практическата част от часа децата се върнаха назад в миналото на българите чрез автентичен снимков материал и работа с текст по него. Предварително за домашна работа имаха да съставят отговор на житейски въпрос на тема “Моят домашен любимец в настоящето”. На учениците им беше изключително интересно да научат повече за отглеждането на домашните животни, прилагайки знанията си по математика. В средата за визуално програмиране Scratch те трябваше да създадат анимация, в която техният домашен любимец чертае цветна плетеница от геометрични фигури. Всички деца влязоха и в ролята на съвременни млади художници във виртуална среда. Учениците станаха свидетели на любимците от бъдещето, изработени от възпитаници на клуб “Роботика”. В урока бяха използвани всички възможни програми и приложения, съвместими с Chromebook. С темата за домашния любимец децата преминаха едно приказно пътешествие през миналото, настоящето и бъдещето на най-добрия приятел на човека - животните. Като за финал всички ученици поздравиха присъстващите с българската народна песен “Пустоно лудо и младо”, изучавана в часовете по музика в училище, Кремена Дерелиева, Янна Учерджиева, Лилия Андреева

Трейлър на публицистичното и забавно предаване ТЕЛЕВИЗИОННО СТУДИО "НА СВЕТЛО С БУКВИТЕ", представено от Iа кл. и г-жа Златинка Христова - история, образование, забава, изкуство, култура! Всичко това, за да заявим своята грамотност и готовност да покорим познанието!

28.04. - Сертификат и медал за Деа Цанева от IIа кл., заела първо място в пролетния турнир “Математика без граници”.

Мобилност по проекта „Бъди креативен, бъди иновативен“ в Ленджини, Полша. Реализирани са дейности за развиване на креативността и дигиталните умения на учениците чрез създаване и представяне на презентации за техните държави и училища, образователни дигитални игри, работилница с mbot приложение, работилница за 3D принтер. Пътуване до Катовице – „Иновации в полза на науката“. Семинари и дигитални иновативни дейности в Силезийския планетариум. Учениците проведоха изследвания по научни въпроси, както и метеорологични и сеизмологични наблюдения, работилница, дискусии и цифрови игри в Силезийския музей. Дейности за развиване на творчество: 3D дейност с писалка, генератор на мемета и VEX 123 Robotics. Пътуване до Краков с цел събиране на снимков материал и видеоклипове за дейностите по проекта: презентации, образователни игри, пъзели и др. Споделяне на учениците от ОУ „Йордан Йовков“ на добри практики и опит. Всички постигнати резултати са качени в онлайн платформи – сайтове, социални групи и образователни приложения с цел споделяне на добри практики, което е целта на проектите., р-л Жулиета Михайлова

29.04. - Благотворителна кампания за събиране на капачки: Iб кл. - 8 кг; Vа кл.

Май:

03.05. - “Пролетен танц на буквите”, представен от учениците от Iв кл., с песни, танци и много настроение, р-л Ивелина Иванова

Инициатива “Говорещата врата” - класовете от Vа, Vб и Vв кл. оставиха своите послания. Очаква се и останалите класовеа скоро да “публикуват” своите мисли., Надежда

Антонова-Тодорова

04.05. - Второ място за представителите на празника на фолклорното изкуство “Като жива вода - Суворово 2023” - първа сценична изява на малките танцьори от клуба по народни танци “Йовковчета”, IIБ кл., Стефка Георгиева;

Състезание по правопис на английски език във випуск 3. клас.Челните места са за:

Димана Костова, Леа Докова, Ивайла Ганева, Християна Куршумова и Катя Арабаджиева.

06.05. - Гергьовден - поздрав от учениците от Iб кл., ЦОУД, Миглена Антонова

08.05. - учениците от Vа кл., придружени от родителите си, посетиха най-древния укрепен град в Европа - Провадия Солницата. Запознаване с факти от живота на античните жители, населявали най-стария европейски солодобивен център. “Урокът” по история на открито завършва с посещение на средновековната крепост Овеч, от височината на която се откриват и прекрасни гледки към околността, Ирена Иванова

09.05. - Пролетният танц на буквите.С феерия от пролетни багри, фолклорни ритми, стихотворения и много настроение, в присъствието на родители и гости, учениците от Iв кл.

отбелязаха своята грамотност, кл. р-л Ивелина Иванова

13.05. - Грамота и медал за Юлияна Петрова от IIб кл., класирана на първо място и грамота и медал за Ели Петрова от IIб кл., класирана на трето място на състезанието, на национална олимпиада по ментална математика “Купата на България” 2023

16.05. - В зала "Пленарна" на Община Варна Кристина Михова от Vа кл. бе удостоена с трета награда за рисунка в конкурса "Детско море", организиран от Моряшки професионален съюз. Творбата на Кристина е отличена измежду повече от 1100 детски рисунки. Голямата награда във възрастова категория до 7 години получи Нелина Венциславова Ненова от Iв кл.

17.                   05.- Издателство "ФЕЯ ЛИБРИС", Iа кл. и г-жа Златинка Христова представят своята първа книга "Аз съм вече грамотен". Тя съдържа първите ръкописни умения на първокласниците, както и синтез от базисни знания и компетентности, усвоени от децата в рамките на ограмотителния период. Страниците и са изписани с багрите на красиви рисунки, сътворени от ръцете на малките творци. Книгата ще остане като спомен, опора и вдъхновение за всеки, който е решил да лети напред и нагоре.

Сертификати и медали за Катерина Тодорова и Даная Стоянова от IIа кл. за участие в “Аз съм толкова добър, колкото и всички мои връстници”, посветен на деня на българския спорт в кк “Албена”.

18.05. - В конкурса "Поглед към звездите", посветен на Международния ден на светлината 16 май, организиран от НАОП "Николай Коперник" Варна, ученици показаха знанията си за оптичните явления и тяхното приложение в постери, картини, фотографии. Награди спечелиха: Категория "Постери" - Специална награда - Атила Айдън от VIIв кл.; З място -

Калоян Петров от VIб кл.; Категория "Рисунки": 1 място - Константина Гайдарова от VIIв кл., 2 място - Виктория Белдева от VIIв кл., 3 място - Селин Али от VIIб кл.; Категория фотографии: 3 място - Виктор Трифонов от VIIа кл., Поощрение - Леонид Луканов от VIIа кл.

Грамота на Дария Вълчева от Iб кл., класирала се на трето място в Националното математическо състезание "Европейско кенгуру" 2023 г.

24.05. - Празнично шествие по случай Деня на българската просвета и култура и славянска писменост с участието на всички ученици и учители от ОУ “Йордан Йовков”.

26.05. - Спортен празник - учениците се включиха в състезания по щафетни игри, футбол, топка над въже и народна топка.

Вътрешноинституционалната квалификация на тема "Управление на кризи и кризисна комуникация". Панелист: Славена Вълчева

29.05. - Златни медали за Аляра Илхан Исмаилова от IIб кл. и Ивайла Пенчева IIв кл. от СБНУ Трето място за Габриела Димитрова от VIа кл. на Националния конкурс за есе "Живеем в земята на Ботев".

30.05. - Първо място за Николета Байчева от Vв кл. на XVI Международен танцов фестивал ,,Танцуваща река '' гр. Русе

31.05. - Интердисциплинарен урок с учениците от Vв кл. по човекът и природата, география и български език на тема "Лимонада или енергийна напитка - хранене и здраве", Виктория Хубенова, Ива Митева и Янна Учерджиева.

Приключване на учебната година за учениците от ПГ, 1., 2. и 3.кл. Връчване на свидетелствата за завършен клас и грамоти за отличен успех и активно участие в извънкласни дейности.

Юни:

04.06. - “27 вълшебства“- авторска книга на учениците от Iв кл. и г-жа Ивелина Иванова. 27 приказки разкриват вълшебствата на първата учебна година и щастието да си първокласник.

07.06. - Изложба на проекти на геометрични фигури и тела на учениците от 5 и 6 клас, г-н Кр.

Панайотов и г-жа Кр. Дерелиева.

10.06. - Сребърен медал за Магдалена Яворова Тодорова, ученичка от IIв кл. и бронзов медал за Александра Яворова Тодорова, ученичка от Iв кл. на провелия се в гр.Бургас престижен международен турнир по жиу-житцу от веригата AJP Tour в категория до 32 кг със сиви колани.

15.06. - Приключване на учебната година за учениците от 4.кл.- връчване на удостоверения за завършен начален етап от основната образователна степен и грамоти за проявена отговорност в учебните и извънкласните дейности и за учениците от 5. и 6. класове.

17.06. - I място за Теодор Георгиев от Vв кл. в Националния конкурс за рисунка "Обичам те, море"!

19.06. - Финален кръг на състезанието „Стъпала на знанието“ по БЕЛ. Максимален брой точки получиха 9 ученици от 7. кл., а в трите кръга максимален брой точки получиха: Анелия Симеонова, Йоана Николова и Теодора Георгиева от VIIа кл.

20.06. - За успешното си представяне финалистите от петите, шестите и седмите класове на състезанието по БЕЛ "Стъпала на знанието" бяха наградени с грамоти, а учениците, които получиха максимален брой точки, бяха удостоени и с медали.

Основно училище "Йордан Йовков" получи високо отличие - Европейски знак за качество за eTwinning проект "Our Life Mathematics", Надежда Антонова-Тодорова.

21.06.-23.06. - тренировъчен лагер в Еко-комплекс ,,Шерба" с участието на 30 ученици от клубовете по ,,Футбол" и ,,Волейбол" 5-7 кл. по НП,, Заедно в изкуствата и спорта", р-ли Ивалина Сотирова и Ивайло Филипов.

22.06. - Сред победителите в конкурс, посветен на 125 години от рождението на световноизвестния астроном Фриц Цвики, роден във Варна, организиран от НАОП "Николай Коперник" са седмокласниците: Мартин Димитров от VIIб кл. - второ място с постер и трето място за Атила Айдън от VIIв кл. с постер.

27.06. - НАОП “Николай Коперник” - гр. Варна връчва грамота на ОУ “Йордан Йовков” за дългогодишно активно и ползотворно сътрудничество и партньорство в орбитата на образованието и науката.

Юли:

03.07. - Тържествено закриване в зала “Юнашки салон” на учебната 2022/2023 г. за седмокласниците. Връчване на свидетелства за завършване на основно образование на учениците от седмите класове, специални награди за изявени ученици и грамоти за отличен успех.

11.07. - НП на МОН ,,България - образователни маршрути " 2023 г., историческа екскурзия на 1 група с 40 ученици от 3 клас с р-ли: Л. Керанова, А. Бояджиева, М. Стоянова и С. Маринова. Петдневна екскурзия с маршрут Пловдив - Панагюрище - Копривщица - Казанлък - Сопот; домакини - х-л ,,Асарел". Опознаване на възрожденски градове, исторически и културни паметници, музеи.

12.07. - НП "България - образователни маршрути". Във втората група по програмата участват ученици от 4. и 5. клас, р-ли: Албена Христова, Надежда Антонова-Тодорова, Павлина Тихолова и Недко Митев. Посещение на Пловдив - Стария град, Капана, Античния театър и направихме кратка разходка из центъра на града; Историческия и Природонаучния музей в гр. Панагюрище, както и емблематични за града сгради.

31.07. - Грамота на ученическия съвет на ОУ "Йордан Йовков" от МОН за участие в конкурса за най-добра инициатива на ученически съвет в конкурсна област “Изграждане на гражданско съзнание в т.ч. доброволчески, благотворителни инициативи, обществено полезни дейности и съхраняване на националното самосъзнание”.

2023-2024 г.