От учебната 2019/2020 година ОУ "Йорда Йовков" - гр. Варна е в Списъка на иновативните училища в България.

Иновацията беше насочена към придобиване на ключови компетентности чрез използване на проектно-базирано обучение в часовете по български език и литература с глобална тема "Варна - град на вълшебства".

От учебна 2021/2022 училището отново е в списъка на иновативните училища с проекта “Мисли креативно, работи иновативно”. По този проект 10 учители от прогимназиален етап ще разработят интердисциплинарни уроци в 5 клас. Уроците ще се провеждат по модела 1:1 в креативните класни стаи с използване на хромбуци от учениците и учителите и интерактивен дисплей.