ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

От учебната 2019/2020 година ОУ "Йорда Йовков", гр. Варна е в Списъка на иновативните училища в България одобрен от Правителството и от Комисията за иновативните училища и които чрез различни иновации ще подобряват качеството на образованието в тях.

Иновациите в ОУ "Йорда Йовков", гр. Варна са насочени към използване на нови методи на преподаване в Іа и ІVа клас в часовете по БЕЛ- ИУЧ.

Глобалната тема е „Варна – град на вълшебства“ и обучението ще се организира в 6 модула с комбинирани уроци, които да включват различни учебни предмети и информация за град Варна. Всеки модул ще завършва с представяне на продукт. Ще се работи на групи за да се създават умения за екипна работа, ще се посещават забележителности и ще има съвместни дейности с родителите.

Презентиране на дейностите по български език и литература – ИУЧ /проектно-базирано обучение, модул 1/

Проектно–базирано обучение по Български език и литература – ИУЧ, Галина Петрова

Модул 1. Аз съм вече ученик

Модул 2: Здравето–безценно богатство

Модул 3: Професии в моя град

Модул 4: Чудният свят на животните


Проектно–базирано обучение по Български език и литература – ИУЧ, Ивелина Славова

Модул 1. Личностите на Варна

Модул 2: Театрална работилница

Модул 3: Тайните на старите предмети