От учебната 2019/2020 година ОУ "Йорда Йовков" - гр. Варна е в Списъка на иновативните училища в България.

Иновацията е насочена към придобиване на ключови компетентности чрез използване на проектно-базирано обучение в часовете по български език и литература с глобална тема "Варна - град на вълшебства".

Проектно-базираното обучение е иновативен метод, който превръща урока в „приказка със собствен сюжет“. Децата влизат в ролята на изследователи и чрез екипни дейности достигат до решение на конкретен проблем, използвайки съвременни средства за визуализация.

Реализацията на учебната програма по избираем час български език и литература се осъществява чрез разработване на учебни проекти, свързани с етнография, култура, история и екология в рамките на определен брой тематични модули. Дейностите покриват държавните образователни стандарти по български език и литература в начален етап.