От учебната 2019/2020 година ОУ "Йорда Йовков" - гр. Варна е в Списъка на иновативните училища в България.

Иновацията беше насочена към придобиване на ключови компетентности чрез използване на проектно-базирано обучение в часовете по български език и литература с глобална тема "Варна - град на вълшебства".

От учебна 2021/2022 училището отново е в списъка на иновативните училища с проекта “Мисли креативно, работи иновативно”. По този проект 10 учители от прогимназиален етап ще разработят интердисциплинарни уроци в 5 клас. Уроците ще се провеждат по модела 1:1 в креативните класни стаи с използване на хромбуци от учениците и учителите и интерактивен дисплей.

Презентация - Модел 1 - 1.pdf
  1. Интердисциплинарен урок "Първите цивилизации" I част в Vб клас

Интердисциплинарен урок "Първите цивилизации"
Копие - Презентация-Първите-цивилизации.pdf

2. Интердисциплинарен урок "Домашен любимец" в Vа клас

The pet in my life (1).pdf

5. Интердисциплинарен урок "Лимонада или енергийна напитка" I част в V б клас

Лимонада или енергийна напитка .pdf

6. Интердисциплинарен урок "Лимонада или енергийна напитка" II част в V б клас

ЛИМОНАДА (2).pdf

7. Интердисциплинарен урок "Домашен любимец" II част в Vв клас

Домашен любимец 2.pdf

3. Интердисциплинарен урок "Празниците в българския фолклорен календар" в Vв клас

Happy Christmas PowerPoint Templates.pdf
"Празниците от българския фолклорен календар- Коледа" (2021-12-22 at 02:36 GMT-8)

4. Интердисциплинарен урок "Първите цивилизации" II част в V а клас

ПЪРВИТЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ - 23.02.2022.pdf
ixe-xrdr-jja (2022-02-23 02:33 GMT-8)
Лимонада или енергийна напитка-2 част-презентация 5б клас.mp4

8. Интердисциплинарен урок "Празниците в българския фолклорен календар" в Vб клас

Траки, чипровски килим, празници - магията.pdf