Целите на програмата са насочени към въвеждането и обмяната на иновации в образованието с възможност за изграждане на модерни училища, в които учениците могат да подобряват образователните си резултати, мотивацията си за учене, участието си в училищния живот и да развият креативното си мислене, различни компетентности и емоционална интелигентност чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство, нови учебни стратегии.

В периода 15 - 17.05.2022 г. екипът на ОУ" Йордан Йовков", гр. Варна осъществи мобилност до ОУ "Христо Ботев", гр. Ахелой. Визитата бе в рамките на програмата, като целта бе споделяне на добри педагогически практики и идеи между двете иновативни училища. Колегите се включиха в организираните иновативни уроци по английски език, проведен чрез модела 1:1, наблюдение на иновативен урок “ Виртуална и добавена реалност", съвместна работилница за изготвяне на виртуален продукт, изработване на съвместен постер/брошура с помощта на дигитални инструменти.

В периода 06.06. – 07.06.2022 г. екипът на ОУ „Йордан Йовков“ – гр. Варна, в качеството си на иновативно училище – домакин, имаше удоволствието да посрещне своите партньори от ОУ "Христо Ботев", гр. Ахелой и Обединено училище "Христо Ботев" - с. Дълго поле за осъществяване на мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни и неиновативно училище, публични изяви и продукти, представящи обмена на иновации в рамките на НП „Иновации в действие“. Гостите имаха възможността да наблюдават и участват в представените уроци:

  • „Първите цивилизации“- Интердисциплинарен урок в VB клас по Модела 1:1.

  • „Празниците от българския фолклорен календар“- Мултидисциплинарен урок в VБ клас по Модела 1:1.

  • „Домашният любимец в моя живот“- Интердисциплинарен урок в VВ клас по Модела 1:1.

  • „Лимонада или енергийна напитка“- Проектно-базиран урок в VА клас по Модела 1:1

Реализирана е основната цел на програмата за споделяне на добри иновативни образователни практики за повишаване качеството на образование. Открити са перспективи за бъдещи съвместни дейности.

НП "Иновации в действие" - 16.05. и 17.05.2022 г.

Домакин ОУ "Христо Ботев", гр.Ахелой.

Партньори: ОУ " Йордан Йовков", гр.Варна, ОбУ "Христо Ботев", с.Дълго поле, област Пловдив и ОУ "Георги Стойков Раковски", с.Гълъбец, област Бургас.

Програмата на 16.05.2022 г.:

* Посрещане на гостите, регистрация и получаване на материалите по мобилността;

* Представяне на иновативни практики и проектна дейност на училището домакин;

*Наблюдение на иновативен урок по английски език, проведен чрез модела 1:1;

* Наблюдение на иновативен урок "Виртуална и добавена реалност";

* Разходка в стария град на Несебър.Програма за 17.05.2022 г. :

*Наблюдение на иновативен урок по история и цивилизация;

*Наблюдение на инонативен час за създаване на видео съдържание с учебна цел в 5 клас;

*Съвместна работилница за изготвяне на виртуален продукт;

*Наблюдение на иновативен урок чрез модела 1:1 по Човекът и природата в 4 клас.

Благодарим за топлото посрещане, създаденото приятелство, споделените добри практики и невероятното преживяване!

НП "Иновации в действие" - 06.06. и 07.06.2022 г.

Домакин ОУ " Йордан Йовков", гр.Варна,

Партньори: ОУ "Христо Ботев", гр.Ахелой, ОбУ "Христо Ботев", с.Дълго поле, област Пловдив и ОУ "Георги Стойков Раковски", с.Гълъбец, област Бургас