ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Заседание на 03.09.2021 г.

Заседание на 22.03.2021 г.

Заседание на 18.01.2021 г.

Заседание на 17.11.2020 г.

Заседание на 11.11.2020 г.

Заседание на 03.09.2020 г.

Заседание на 25.03.2020 г.

Заседание на 29.01.2020 г.

Заседание на 10.10.2019 г.

Заседание на 3.09.2019 г.

Заседание на 19.03.2019 г.