ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА ДЕЙСТВИЯ, КОИТО УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ ТРЯБВА ДА ПРЕДПРИЕМАТ В СЛУЧАЙ НА ИНЦИДЕНТ, НА НАСИЛИЕ И В ДРУГИ КРИТИЧНИ СИТУАЦИИ

Националната телефонна линия за деца 116 111, пространство за споделяне и подкрепа за деца и всички възрастни.

Подаване на сигнал за тормоз към училището