Прием след VІІ клас

Учебна 2020/2021 година

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА УЧЕНИЦИ в VII клас,

подаването на заявления за участие в приема и класирането за учебна 2020/2021г. е на сайта http://priem.mon.bg/ или в УЧИЛИЩЕТО- ЦЕНТЪР за учениците от нашето училище - ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ.

РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ НА УЧЕНИЦИ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

ГРАФИК

на дейностите по приемането на ученици в държавни и в общински училища за учебната 2020 – 2021 г.

СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС

Срок и вид дейност

До 29. 06. 2020 г. Обявяване на резултатите от изпитите

До 2. 07.2020 г. Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити

До 13. 07. 2020 г. вкл. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

До 16. 07. 2020 г. вкл. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

До 20. 07. 2020 г. вкл. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

До 22.07.2020 г. вкл. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

До 23.07.2020г. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

24. – 27. 07.2020 г. вкл. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

До 29 .07. 2020 г. вкл. Обявяване на списъците с приетите ученици в трети етап на класиране

30. 07.2020 г. вкл. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

Резултатите от изпитите по БЕЛ и по математика ще бъдат обявени на страницата на МОН priem.mon.bg до 29.юни вкл.

Подредбата на желаните паралелки важи и за първия, и за втория етап на класиране.

Ако ученикът е класиран на първи етап:

1. Записва се с оригиналните документи в училището, в което е приет

2. Или подава заявление за участие във втори етап на класиране, ако не е доволен от класирането.

Тъй като желанията не могат да се променят / преподредят след първия етап, детето НЕ ГУБИ мястото си. Ако не се придвижи напред в посочените желания, ще остане на същото място при второто класиране.

При второ класиране детето трябва да бъде записано, защото в противен случай губи мястото си.

Ако искате детето да участва в трети етап на класирането, трябва да изтеглите оригиналните документи, с които е записано и да кандидатствате с тях. В такъв случай детето ГУБИ мястото, което е заело на второ класиране.


Учебна 2019/2020 година


Важно:

  • Уважаеми родители и ученици от VІІ клас сайтовете, на които можете да подавате заявления за участие в приема и класирането за учебна 2019/2020г. са: http://priem.mon.bg/ и http://7klas.mon.bg или в УЧИЛИЩЕТО- ЦЕНТЪР за учениците от нашето училище - ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ.

  • В ОУ "Йордан Йовков" за трето класиране за прием в първи клас няма свободни места.

  • Пълната информация за свободните места е поместена на https://school.is-vn.bg/free-spaces

За повече информация от тук

Важно:

Уважаеми родители и ученици сайтовете, на които можете да подавате заявления за участие в приема и класирането за учебна 2019/ 2020г. са: http://priem.mon.bg/ и 7klas.mon.bg

  • Документи за кандидатстване можете да подадете и на хартиен носител в ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ, което е определено катоУЧИЛИЩЕТО- ЦЕНТЪР за прием на документи за участие в класирането на ученици от ОУ "Йордан Йовков".

  • При кандидатстване за специалност от професии се изисква медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика. При електронно подаване на документи е необходимо да се сканира и прикачи в системата.

  • За специалностите Корабоводене- морско и Електрообзавеждане на кораби във Варненска морска гимназия "Св. Николай Чудотворец"- гр. Варна, трябва да имат нормално цветоусещане съгласно Наредба №6 за компетентност на морските лица в Република България и Наредба за определяне на изискванията за здравословна годност на морските лица, а за специалността Очна оптика в Професионална гимназия по химични и хранително- вкусови технологии "Дмитрий Ив. Менделеев" - гр. Варна- нормален слух, зрение и цветоусещане съгласно Наредба № 23/15.12.2005г. за придобиване на квалификация по професия Техник по очна оптика, поради което трябва да има съответната информация в медицинското свидетелство.

  • Правила за запознаване на учениците с индивидуалните резултати от проверените и оценени изпитни работи по БЕЛ, математика и чужд език

  • Информация за учениците, явяващи се на изпит за проверка на способностите за учебната 2019/2020 година

  • Информация относно полагане на приемни изпити и изпити за проверка на способностите на територията на друга област