Прием след VІІ клас

Priem sled 7 klas.pdf

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА УЧЕНИЦИ в VII клас,

Подаването на  заявления за участие в приема и класирането (8, 9 и 10 юли за първи етап и 26 и 29 юли за трети етап) за учебна 2024/2025 г. се извършва:

Запознайте се с правилата и реда за  подаване на документи за участие в приема на първи и трети етап на класиране!

РЕД  ЗА  ПРИЕМАНЕ  НА  ЗАЯВЛЕНИЯ  НА  УЧЕНИЦИ  С  ХРОНИЧНИ  ЗАБОЛЯВАНИЯ


ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ – БЛИЗНАЦИ, КАНДИДАТСТВАЩИ СЛЕД VІІ КЛАС!

НАЧИН НА ПОЛЗВАНЕ НА ПРАВОТО ПО ЧЛ. 60, Т. 1 ОТ НАРЕДБА №10 БЛИЗНАЦИ ДА БЪДАТ ПРИЕТИ В ПАРАЛЕЛКА, В КОЯТО ЕДИНИЯ ОТ ТЯХ Е ПРИЕТ:

ОРИГИНАЛИТЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ СЕ НОСЯТ ЗА СВЕРЯВАНЕ.