Прием V клас

Учебна 2020/2021 година

ПРАВИЛА ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ В V клас за учебната 2021/2022 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ за прeместване

За учебната 2021/2022 година в ОУ "Йордан Йовков" има 11 свободни места за ученици в V клас.

Списъци на учениците подали заявления за преместване в пети клас за учебната 2021/2022 г.

5_klas_2017.pdf