Прием в V клас

Учебна 2022/2023 година

Уважаеми родители,

Във връзка с движението на ученици през лятото и непрекъснато променящата се бройка на свободните места за пети клас, при желание от ваша страна да запишете ученик моля заповядайте в училище за актуална информация.

Правила за прeместване на ученици в V клас

Заявление

Заявление за избираеми учебни часове

Заявление за спортни дейности

Учебна 2021/2022 година

ПРАВИЛА ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ В V клас за учебната 2021/2022 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ за прeместване

За учебната 2021/2022 година в ОУ "Йордан Йовков" има 11 свободни места за ученици в V клас.

Списъци на учениците подали заявления за преместване в пети клас за учебната 2021/2022 г.

5_klas_2017.pdf