Прием в първи клас

Правилата за прием в първи клас можете да видите в сайта https://school.uslugi.io/

  В Община Варна  има система от правила за електронен прием в първи клас за учебната 2023/2024 г. , която  е съобразена с изкисванията на Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование на ресорното министерство.

Водещ критерий е близост до учебното заведение по постоянен или настоящ адрес, е добавена възможността в първа група автоматично да влизат деца с братя или сестри до 12-годишна възраст, които са ученици в същото училище, независимо от техния адрес.

Допълнителни критерии са  деца сираци и деца само с един родител. Те ще получават 30 точки. Допълнителни 30 точки ще бъдат давани и на децата от многодетно семейство (повече от 2 деца).

В първата група са включени децата, чийто постоянен или настоящ адрес в прилежащия район на училището не е променян поне от три години, както и деца с братя и сестри до 12-годишна възраст, които учат в същото училище.

Във втората група влизат децата, които живеят в района повече от година, но по-малко от три години.

Децата, регистрирани на адреса в прилежащия район на училището до една година, попадат в третата група.

В четвъртата група са децата, които живеят извън района на училището.

С най-големи шансове за прием ще бъдат децата от първата група. Когато броят на децата в определена група е повече от местата за приема, ще се прилагат следните допълнителни критерии със съответния брой точки:

dobre-doshli-1klas-2016.pdf