ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020 г.

  1. Проект "Образование за утрешния ден" , Дейност 6: "Повишаване на дигиталната компетентност и уменията на учениците" :

  1. ПРОЕКТ "КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ"

  • "Развитие на компютърни и дигитални компетенции" от 07.07.2020 г. до 17.07.2020 г.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Център за развитие на човешките ресурси:

Програма "ЕРАЗЪМ + " :