Проекти по програма “Еразъм +”

ключова дейност 2 : “Стратегически партньорства”

сектор „Училищно образование”


  1. Be Creative, Be Innovative (2020- 2022) - Бъди креативен, бъди иновативен

  2. Green energy saves the Earth (2020- 2022) - Зелената енергия спасява Земята

  3. Let`s save water a natural resourse (2019-2022) - "Да запазим водата като природен ресурс"

  4. Minds on Hands on STEM Goes on (2017-2019) - "Включете си мозъците, включете си ръцете и нека СТЕМ обучението започне"

  5. Communication is the key (2017-2019) - „Комуникацията е ключът“

Критерии- Green Energi.pdf
Критерии- BCBI.pdf

по програма "Еразъм +" в партньорство с училища от Испания, Румъния, Италия, Португалия и Турция!

Тържествено посрещане на гостите от държавите- партньори по проект

"Let's save water as a naturalresour".

Репортаж на БНТ2 за проекта "Let's save water as a naturalresour".