Проекти по програма “Еразъм +”

ключова дейност  2 : “Стратегически партньорства”

 сектор „Училищно образование”


Критерии- Green Energi.pdf
Критерии- BCBI.pdf

по програма "Еразъм +" в партньорство с училища от Испания, Румъния, Италия, Португалия и Турция!

Тържествено посрещане на гостите от държавите- партньори по проект 

"Let's save water as a naturalresour".

Репортаж на БНТ2  за проекта "Let's save water as a naturalresour".