Проек „Твоят час“ - фаза 1

2017/ 2018

 1. Вокална група "Веселите гласчета" - Галина Арсова Димитрова

 2. Група "Аз мога" - Миглена Минчева Антонова

 3. Група "Българският език - лесен и интересен" - Надежда Аатонова- Тодорова

 4. Група "Мога да чета и пиша" - Милка Димитрова Стоянова

 5. Група „В света на думите“ - Силвия Иванова Стойчева

 6. Клуб "Have fun with English" - Жулиета Димитрова Михайлова

 7. Клуб "Волейбол" - Ивалина Великава Сотирова

 8. Клуб "Граматически калейдоскоп" - Катя Димова Писарова

 9. Клуб "Да научиш българския език за 4200 минути" - Цветанка Стефанова Ненова

 10. Клуб "Земята - позната и непозната" - Емилия Георгиева Михайлова

 11. Клуб "Компютърна анимация" - Златка Вълчева Милкова

 12. Клуб "Компютърно моделиране" - Златка Вълчева Милкова

 13. Клуб "Традиции и обичаи" - Татяна Добрева

 14. Клуб "Футбол" - Ивалина Великава Сотирова

 15. Клуб „Мagic stories“ - Анна Бояджиева

Проек „Твоят час“ - фаза 1

2016/ 2017

Анкетна карта Индивидуална карта

anketna_karta.pdf
individualna_karta.pdf
 1. Клуб "Млад пътешественик" - Валентина Маринова Маринова

 2. Вокална група "Веселите гласчета" - Галина Арсова Димитрова

 3. Клуб "Вестникарче" - Галина Илиева Петрова

 4. Клуб "Приятели на книгата" - Ганка Маринова Митева

 5. Група " Аз и английският език" - Елица Драгомирова Димитрова

 6. Работилница за експерименти - Емилия Георгиева Михайлова

 7. Клуб "Enjoy with English"- Жулиета Димитрова Михайлова

 8. Клуб "Have fun with English" - Жулиета Димитрова Михайлова

 9. Клуб "Парадни мажоретки" - Здравка Маринова Върбанова - Петрова

 10. Клуб "Компютърна анимация"- Златка Вълчева Милкова

 11. Клуб "Приложна математика" - Златка Вълчева Милкова

 12. Група "Мога да чета и пиша" - Ивелина Йорданова Иванова

 13. Група "В света на приказките" - Ирена Лазарова Георгиева

 14. Клуб "Граматически калейдоскоп" - Катя Димова Писарова

 15. Група "Българският език - лесен и интересен"- Кремена Петрова Савова

 16. Клуб "Земята - позната и непозната" - Кремена Петрова Савова

 17. Арт ателие "Сладурани" - Милка Димитрова Стоянова

 18. Група "Математика, здравей!" - Недялка Иванова Желязова

 19. Клуб "Футбол" - Радостин Мирославов Шишков

 20. Клуб "Да научиш българския език за 4200 минути" - Цветанка Стефанова Ненова