Обществени поръчки, възлагани чрез процедури по Закона за обществените поръчки (ЗОП)