КАУЗИ

С ГОЛЯМА БЛАГОДАРНОСТ КЪМ ДЕЦАТА, РОДИТЕЛИТЕ И УЧИТЕЛИТЕ, КОИТО ОКАЗАХА ПОДКРЕПА ЗА АЛЕКС! 

Кампания_сметка_Алекс.pdf
Протокол Алекс.pdf
Вносна бележка.pdf

Уважаеми родители,

БЛАГОДАРИМ ВИ за подкрепа, която оказахте за храм "Св. Прокопий Варненски", гр. Варна!

Дарение Храм.pdf
Коледни тържества на випуските.mp4

Скъпи колеги, по благотворителната кампания “ Да зарадваме деца в нужда” бяха събрани 150 лв, с които учениците закупиха различни лакомства и изработиха картички, с които зарадваха 18 деца от ЦНСТ “Изгрев” в гр. Варна.

БЛАГОДАРИМ от сърце за съпричастността и подкрепата!!!

Благотворителни инициативи- Алек

 Дом за медико - социални грижи за деца – Варна

Модернизация на учебната среда: 


УСТАВ

НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО на  ОУ "Йордан Йовков" - гр. Варна

Чл. 1. Настоящият устав определя състава, устройството, структурата, функциите и дейността на НАСТОЯТЕЛСТВОТО на  ОУ "Йордан Йовков" - гр. Варна.

Чл. 2. (1). Настоятелство е независимо, доброволно сдружение за подпомагане на учебно възпитателния процес, стопанското и материалното осигуряване на училището.

      (2). Настоятелството е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност и организира своята дейност при условията и по реда на Закона за юридическо лице с нестопанска цел и в съответствие с разпоредбите на Закона за предучилищно и училищно образование и настоящия устав.

    (3). Дейността на настоятелството е насочена към обединяване усилията на родителската и друга общественост с тази на държавните и на общинските органи и организации, физически и юридически лица за подпомагане развитието на учебната и възпитателната дейност на ОУ "Йордан Йовков" - гр. Варна.

        Председател на училищно настоятелство при ОУ "Йордан Йовков" е г-жа Диана Стоянова.