Ръководство за регистрация на родители в електронен дневник Школо

https://www.shkolo.bg/blog/nov-roditel/

Ученически униформи

PREZENTACIYA_UNIFORMA_OU 'Yordan Yovkov'_VARNA_2022.pdf

ПРИЕМ 2021/2022 учебна година

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС < -- Списък на учениците от първите класове по паралелки за учебната 2021/2022 учебна година можете да видите тук.

ПРИЕМ В ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН- ЦОУД


ПРЕМЕСТВАНЕ В ПЕТИ КЛАС

За учебната 2021/2022 година в ОУ "Йордан Йовков" има 11 свободни места за ученици в V клас.

Списък на учениците от петите класове по паралелки за учебната 2021/2022 учебна година ще бъде публикуван в началото на септември 2021 г.

Кандидатстване след VІІ клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА УЧЕНИЦИ в VII клас,

подаването на заявления за участие в приема и класирането за учебна 2021/2022г. е на сайта http://priem.mon.bg/ или в УЧИЛИЩЕТО- ЦЕНТЪР за учениците от нашето училище - Професионална техническа гимназия.

Запознайте се с правилата и реда за подаване на документи за участие в приема на първи и трети етап на класиране!(ПРЕДСТОИ)

ГРАФИК на дейностите по приемането на ученици

в държавни и в общински училища за учебната 2021 – 2022 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Всички нормативни документи, районите за обхват и графици за прием в подготвителна група и първи клас са качени в официалния сайт на Община Варна, https://varna.bg

в рубриките „Прием в детски заведения“, https://dg.is-vn.bg/

и https://school.is-vn.bg/ „Прием в първи клас в общинските училища“.

УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА - ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА

УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

За учебната 2019/2020 година в ОУ "Йордан Йовков", гр. Варна, ще бъдат сформирани една подготвителна група, три паралелки първи клас и три паралелки пети клас. Заповед.