Учебна 2024/2025 година


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Всички нормативни документи, районите за обхват и графици за прием  в  първи клас са качени в официалния сайт на Община Варна https://varna.bg/bg/485 в рубриката „Прием в първи клас в общинските училища“ https://school.uslugi.io/. 

Подаването на  заявления за участие в приема и класирането за учебна 2024/2025 г. е на сайта  http://priem.mon.bg/.

Priem sled 7 klas.mp4