Учебна 2023/2024 година


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Всички нормативни документи, районите за обхват и графици за прием  в подготвителна група и първи клас са качени в официалния сайт на Община Варна, https://varna.bg в рубриките „Прием в детски заведения“, https://dg.uslugi.io/ и https://school.uslugi.io/ „Прием в първи клас в общинските училища“. 

Кандидатстване  след VІІ клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА УЧЕНИЦИ в VII клас,

подаването на  заявления за участие в приема и класирането за учебна 2023/2024г. е на сайта  http://priem.mon.bg/.

Инфо за ученици и родители.mp4

Ръководство за регистрация на родители в електронен дневник Школо

https://www.shkolo.bg/blog/nov-roditel/

Ученически униформи

PREZENTACIYA_UNIFORMA_OU 'Yordan Yovkov'_VARNA_2022.pdf